Advantages and Challenges of Online Translation Teaching and Learning During the COVID-19 Pandemic: A Mexican Case Study

Héctor Libreros Cortez, University of Veracruz, Research Institute in Education, Mexico, e-mail: hectorlibreroscortez@gmail.com
Iris Schrijver, University of Antwerp, Department of Applied Linguistics, Translators and Interpreters, Belgium
Иновације у настави, XXXIV, 2021/4, стр. 1–12

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2104001L

Summary: This qualitative article analyzes the advantages and challenges that Mexican university professors and students experienced with online translation teaching and learning during the August-December 2020 semester. Data was collected using online semi-structured interviews and non-participant observations involving 39 English language students and two translation professors from the School of Languages and Literatures of the Autonomous University of Queretaro. The findings show that some students could successfully manage distance education due to their organizational and self-learning skills, commitment, motivation, and proper internet access. However, most students faced various technological, didactical, and health issues that interfered with their learning process, which increased their desire to return to regular classes at the university as soon as possible.
Keywords: students, professors, translation, distance teaching, online learning.

 

Eктор Либрерос Кортес
Универзитет у Веракрусу, Институт за истраживање образовања, Мексико

Ирис Шрaјвер
Универзитет у Антерверпену, Одсек за примењену лингвистику,
преводиоце и тумаче, Белгија

 

ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ОНЛАЈН-НАСТАВЕ ПРЕВОЂЕЊА ЗА ВРЕМЕ
ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА КОРОНА: СТУДИЈА СЛУЧАЈА ИЗ МЕКСИКА

У раду се анализирају предности и изазови које су мексички универзитетски професори и студенти уочили у вези са онлајн-наставом превођења током семестра август–децембар 2020. године. Испитивање ове дидактичке ситуације има смисла из два разлога. Прво, да се стекне бољи увид у искуство мексичких професора и студената превођења, с обзиром на мали број истраживања о дидактици превођења у земљи. Други разлог је да се утврди како су учесници овог истраживања доживели процес подучавања и учења током пандемије вируса корона. Њихова искуства могу се упоредити са оним из другачијих контекста како би се анализирали садашњи и будући изазови. У овој студији случаја примењен је квалитатитивни приступ. Подаци су прикупљени онлајн, путем 41 индивидуалног полуструктурисаног интервјуа и 67 опсервација часа без учесника (укупно 160 сати), у којима је учествовало 39 студената енглеског језика и два професора превођења са Факултета за стране језике и књижевности при Аутономном универзитету Керетаро (енг. Autonomous University of Queretaro). Ове истраживачке методе су одабране да би се упоредили дискурс и поступци учесника у истраживању. У квалитативној студији случаја анализа података спроведена је применом теорије из Педагогије превођења, која се фокусира на онлајн-наставу и учење, е-учење и наставу превођења у Мексику. Подаци су кодирани и класификовани у аналитичке категорије, које се односе на процесе подучавања и учења. Подаци су затим анализирани помоћу софтвера ATLAS.ti. Налази истраживања разматрају се у три одељка. Прво, уопштено су наведене промене усвојене на нивоу основних студија на овом универзитету. Друго, представљена су позитивна искуства професора и студената са онлајн-наставом превођења током семестра август–децембар 2020. године. На крају, разматрају се изазови са којима су се испитаници сусретали у току онлајн-часова. Налази истраживања показују да су се током пандемије вируса корона професори и студенти суочавали са различитим образовним променама. Прво, као и у многим другим земљама широм света, модификован је начин подучавања, преласком са наставе уживо у учионици на образовање на даљину. Професори су почели да примењују колаборативно учење (Poe & Stassen, 2002) и увели су преводилачке пројекте. Према студентима, нова форма образовања преводилаца на даљину имала је неколико предности, које се односе углавном на удобност и академску и личну организацију. Из академског угла, студенти су изјавили да су аутономија у учењу и промоција самоучења главне предности овог начина учења. Према резултатима истраживања, неки студенти могу успешно да управљају образовањем на даљину захваљујући својим организационим вештинама, вештинама самосталног учења, посвећености, мотивацији и правилном приступу интернету. Међутим, већина учесника исказала је негативне ставове о онлајн-образовању и здравственим проблемима који су ометали њихов процес учења. Из тог разлога јасно су изразили жељу да се што пре врате редовним часовима на универзитету. Ови налази нас подстичу да размишљамо о променама које су корисне за онлајн-образовање и доживотно образовање и да осмислимо нове начине за побољшање онлајн-наставе и учења увођењем више е-учења у обуку будућих преводилаца у Мексику. Искуства приказана у овом раду одраз су стварне ситуације на терену. Налази овог истраживања могли би се упоредити са другим контекстима са сличним карактеристикама како би се испитало како је пандемија вируса корона променила наставни план и програм и животе студената, професора, истраживача и родитеља.
Кључне речи: студенти, професори, превођење, настава на даљину, онлајн-учење.

 

References

 • Afolabi, S. & Oyetoyan, O. I. (2021). Charting a new course for translator and interpreter training in Africa: Lessons from the COVID-19 experience in selected countries. The Journal of Specialised Translation, 36, 327–350.
 • Albert, M. J. (2007). La investigación educativa: claves teóricas. Madrid: Editorial Mc Graw Hill.
 • Galán-Mañas, A. (2009). La enseñanza de la traducción en la modalidad semipresencial (doctorial dissertation). Barcelona: Universitat Autónoma de Barcelona, Department de Traducció i d’ Interpretació.
 • Gerber, L., Hlavac, J., Shepherd, I., McIntosh, P., Avella-Archila, A. & Cho, H. (2021). Stepping into the Future: Virtual Reality Training for Community Interpreters Working in the Area of Family Violence. The Journal of Specialised Translation, 36, 252–272.
 • Gómez, E. M., Jaimes, J. C. & Severiche, C. A. (2017). Estilos de aprendizaje en universitarios, modalidad de educación a distancia. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 50, 383–393.
 • Dietz, G. & Mateos-Cortés, L. S. (2020). Mexican intercultural education in times of COVID-19 pandemic. Intercultural Education, 32 (1), 100–107. DOI: 10.1080/14675986.2020.1843895
 • Holliday, A. (2015). 3. Qualitative Research and Analysis. In: Phakiti, A. & Paltridge, B. (Eds.). Research Methods in Applied Linguistics. A Practical Resource (49–62). London: Bloomsbury Academic.
 • Hubscher-Davidson, S. & Devaux, J. (2021). Teaching Translation and Interpreting in Virtual Environments. The Journal of Specialised Translation, 36, (184–192).
 • Lavrakas, P. J. (2008a). Convenience Sampling. In: Encyclopedia of survey research methods (149–149). Los Angeles-London-New Delhi-Singapore-Wahington DC: SAGE Publications, Inc.
 • Lavrakas, P. J. (2008b). Informed consent. In: Encyclopedia of survey research methods (336–337). Los Angeles-London-New Delhi-Singapore-Wahington DC: SAGE Publications, Inc.
 • Libreros-Cortez, H. & Ortiz-Lovillo, M. P. (2021). La formación en traducción en México: documentación y análisis de los programas de estudio. Entreculturas. Revista de traducción y comunicación Intercultural, 11, 85–104. DOI: 10.24310/Entreculturasertci.v1i11.12105
 • Manès-Bonnisseau, C. (2020). Éditorial. Courriel européen des langues: le magazine du point de contact du CELV en France, 43, 1–3.
 • Morin, E. (1999). Seven complex lessons in education for the future. France: UNESCO.
 • Pearson, C. (2015). 7. Case studies. In: Phakiti, A. & Paltridge, B. (Eds.). Research Methods in Applied Linguistics. A Practical Resource (119–136). London: Bloomsbury Academic, Chapter 7.
 • Poe, M. & Stassen, M. (2002). Teaching and Learning Online: Communication, Community, and Assessment: A Handbook for UMass Faculty. Amherst, Mass: University of Massachusetts, S. D.
 • Pym, A. (2004). E-learning in translator training. In: Rega, L. & Magris, M. (Eds.). Übersetzen in der Fachkommunikation – Comunicazione specialistica e traduzione (161–173). Tübingen: Gunter Narr.
 • Saldanha, G. & O’Brien, S. (2014). Research Methodologies in Translation Studies. London & New York: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Secretaría de Educación Pública (2020a). Boletín No. 80 Fortalece SEP programa Aprende en Casa mediante sitio web especializado en educación básica. Retrieved August 16, 2021. from www: https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-80-fortalece-sep-programa-aprende-en-casa-mediante-sitio-web-especializado-eneducacion-basica?idiom=es
 • Secretaría de Educación Pública (2020b). Boletín No. 118 No se paralizó el Sistema Educativo ante la pandemia de COVID-19; regresará a clases fortalecido: Esteban Moctezuma Barragán. Retrieved May 15, 2020. from www: https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-118-no-se-paralizo-el-sistema-educativo-ante-lapandemia-de-covid-19-regresara-a-clases-fortalecido-esteban-moctezuma-barragan?idiom=es
 • Scribano, A. (2017). Miradas cotidianas: el uso de Whatsapp como experiencia de investigación social. Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social, 7, 8–22.
 • Simons, H. (2009). El estudio de caso: teoría y práctica. Madrid: Morata.
 • Suárez, V., Suarez-Quezada, M., Oros-Ruiz, S. & Ronquillo De Jesús, E. (2020). Epidemiología de COVID-19 en México: del 27 de febrero al 30 de abril de 2020 [Epidemiology of COVID-19 in Mexico: from the 27th of February to the 30th of April 2020]. Revista clinica española, 220, 463–471. DOI: 10.1016/j.rce.2020.05.007
 • Taherdoost, H. (2016). Sampling Methods in Research Methodology; How to Choose a Sampling Technique for Research. International Journal of Academic Research in Management (IJARM), 5, 18–27.
 • Universidad Autónoma de Queretaro-Facultad de Lenguas y Letras (s.f.). Plan Curricular de la Licenciatura en Lenguas Modernas en Inglés. Retrieved July 29, 2021. from www: fll.uaq.mx/docs/MC_ingles.pdf
 • Zulkiply, N. (2006). Metacognition and its relationship with students’ academic performance. Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository.

Copyright © 2021 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345