Vol. 27 No. 1

1.The Didactic Value of a Web Log in the First Educational Period of Primary School
Špela Kunčič, PhD, Prežihov Voranc Primary School, Ljubljana
Cveta Razdevšek Pučko, PhD, Jože Rugelj, PhD
University of Ljubljana, Faculty of Education

|PDF|

 

2. Ставови учитеља о улози образовних стандарда у унапређивању почетне наставе математике
др Сања М. Маричић, Универзитет у Крагујевцу
др Крстивоје М. Шпијуновић, Учитељски факултет у Ужицу

|PDF|

 

3. Мишљења учитеља разредне наставе о учењу и поучавању ликовне културе у основној школи
мр арт. Злата Томљеновић, Учитељски факултет Свеучилишта у Ријеци
Светлана Новаковић, Учитељски факултет Свеучилишта у Загребу, Одсјек у Петрињи

|PDF|

 

4. Бројеви као врста речи у граматичким уџбеницима за основну школу
др Горан Зељић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

|PDF|

 

5. Мишљења учитеља о општим стандардима постигнућа за напредни ниво у настави српског језика
др Буба Стојановић, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању
др Зорица Цветановић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

|PDF|

 

6. Креативност и конформност у симболичкој игри предшколске дјеце
мр Сања Партало, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

|PDF|

 

7. Превенција вршњачког насиља у школском систем
др Далиборка Р. Поповић, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац

|PDF|

 

8. Исходи учења и стандарди знања у основном образовању
др Бране Микановић, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

|PDF|

 

9. Наставни програм као фактор успешности ученика на међународним тестирањима
Весна П. Картал, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд

|PDF|

 

10. Франкофона поезија за децу у интегрисаној настави француског језика на раном узрасту
др Ана Вујовић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

|PDF|

 

11. Један примјер анализе аритметичког и раноалгебарског мишљења
Соња Стевановић, Гимназија „Светозар Марковић“, Нови Сад
Синиша Црвенковић, Департман за математику, Универзитет у Новом Саду
др Даниел А. Романо, Педагошки факултет Бијељина, Универзитет у Источном Сарајеву

|PDF|

 

12. Андрићева приповијетка Деца у осмом разреду основне школе – изазов у стваралачкој настави књижевности
др Милена М. Ивановић – Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет у Бијељини

|PDF|

 

13. Приказ: КАПИТАЛНО ДЕЛО НАЦИОНАЛНЕ (ИСТОРИЈЕ) ПЕДАГОГИЈЕ

Александар Тадић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

|PDF|

 

14. Приказ: О БАСНИ, МЕТОДИЧКИ

Владимир Вукомановић Растегорац, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Јелена Радојичић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

|PDF|

 

15. WEB

|PDF|

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345