Vol. 36 No. 3

Садржај

1. Мотивација за учење природних наука и математике: истраживање ТИМСС у Србији
Наташа З. Лалић-Вучетић, Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија
Снежана И. Мирков, Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија

 

2. Фазе конструкције и тешкоће у изради тестова знања у образовно-васпитној пракси
Ивана М. Јеремић,  Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд, Србија

 

3. Студенти као ствараоци у обликовању будућности високог образовања
Наташа З. Јанковић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија
Невена М. Буђевац, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија

 

4. Факторска анализа теста креативног мишљења – графичка продукција
Мирјана М. Јапунџа-Милисављевић, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Србија
Биљана З. Милановић-Доброта, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Србија

 

5. Факторска структура скале наставничке аутономије
Борка Д. Малчић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад, Србија
Станислава Д. Марић Јуришин, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад, Србија
Наташа Д. Танчић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад, Србија

 

6. Учење и подучавање о Холокаусту: перспектива студената наставничких факултета у Србији
Снежана З. Штрангарић, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор, Србија
Мила Б. Бељански, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор, Србија
Дејан M. Ђорђић, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор, Србија

 

7. Коме треба методички курс о смрти у поезији за децу и младе – мотивација студената за одабир курса, њихови концепти и искуства у вези са смрћу
Владимир М. Вукомановић Растегорац, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија

 

8. Полне разлике на математичким такмичењимау Републици Србији
Ненад Р. Вуловић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина, Србија
Александра M. Михајловић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина, Србија
Јасмина В. Милинковић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија

 

9. Чему настава филозофије на другим студијским програмима?
Милан З. Јовановић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, Србија
Зоран М. Димић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, Србија
Слађана З. Ристић Горгиев, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, Србија

 

10. Саморефлексија као епистемолошки приступ истраживању педагошких питања на примеру студије случаја
Софија В. Маричић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија

 

11. Корисне веб-локације
др Мирослава Ристић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345