Reshaping the educational landscape: During and after the COVID19 pandemic

Natasha Boskic, University of British Columbia, Canada, e-mail: natasha.boskic@ubc.ca
Simone Hausknecht, University of British Columbia, Canada
Иновације у настави, XXXIV, 2021/4, стр. 36–50

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2104036B

Summary: The aim of this paper is to describe and analyze the response to COVID-19 and evolution through different models of online instruction during the pandemic at a large Canadian university. This paper primarily focuses on the approach taken by the Faculty of Education including the necessary restructuring of the processes, organization of the workforce, support configurations, and institutional constraints. The factors that impacted changes in the curriculum are examined. Three distinct phases were identified and compared: 1) remote teaching, 2) fully online using a combination of synchronous and asynchronous instruction, and 3) a diversity of hybrid approaches. The paper highlights a number of challenges experienced with online education during the pandemic. Each one of them presents both barriers and opportunities. The process has made way for a potential transformation of educational practice at North American universities. This will likely come as a combination of increased knowledge and practice of online learning during the pandemic, and as a need to reshape traditional institutional structures to reflect the shifted landscape of education. It has opened discussions on equity and accessibility, learner-centered design, and the potential for change in the classroom and educational programming.

Keywords: Online learning, educational technology, learning design, pandemic, organizational change, support.

 

Наташа Бошкић, Симон Хаускхнехт
Универзитет у Британској Колумбији, Канада

 

ПРОМЕНА ОБРАЗОВНОГ ОКРУЖЕЊА:
ЗА ВРЕМЕ И ПОСЛЕ ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА КОРОНА

Циљ овог рада је да опишемо и анализирамо како је један велики универзитет у Канади одреаговао на почетку пандемије вируса корона и касније у току пандемије развијао различите облике онлајн-наставе. У раду се испитује пракса тима за подршку образовним технологијама у периоду од марта 2020. до септембра 2021. године, од првог затварања универзитета, до поновног увођења наставе уживо у учионици после 18 месеци наставе и учења на даљину. Промена у настави и учењу током различитих фаза пандемије, која је довела до данашње промењене стварности у образовном окружењу, првенствено се сагледава кроз призму креатора учења, на основу њиховог рада са наставницима. У раду се разматрају организационе промене уведене због потреба насталих у току пандемије, одређене измене у погледу запошљавања, професионалних улога и одговорности, те како су ове промене утицале на ток наставе. Активности тима у вези са текућим захтевима имају огроман утицај на радно оптерећење запослених (нпр. слање мејлова, радионице, прилагођавање
наставе у складу са новим изазовима). Подаци су организовани по семестрима који представљају три различите фазе: 1) настава на даљину, 2) искључиво онлајн-настава, комбинација синхроне и асинхроне наставе, 3) разноврсни хибридни приступи. Подаци су анализирани тако да прецизно опишу измене настале између ових фаза и да могу да се упореде разлике. Фазе су сагледане помоћу Пуентедуриног САМР модела, као процес од замене до редефинисања наставе и учења. Ради детаљног анализирања налаза истраживања аутори рада прилажу и графиконе као визуелну представу промена у погледу радног оптерећења, анализе организационе структуре од једног семестра до другог, као и контекстуалне позадине ових промена (нпр. повратне информације од студената и наставника, финансирање, универзитетски фактори). У раду је коришћен наративни приступ јер лично искуство аутора као чланова тима (директор и креатор учења) значајно доприноси разумевању резултата истраживања. У раду истичемо многобројне изазове са којима смо се суочили у току онлајн-образовања за време пандемије. Сваки изазов је истовремено прилика и препрека. Овим процесом утрт је пут евентуалној трансформацији образовне праксе на северноамеричким универзитетима. Та трансформација ће вероватно бити резултат повећаног знања и праксе у вези са онлајн-учењем у току пандемије, као и потребе да се преобликују традиционалне
институционалне струкуре како би одражавале измењено образовно окружење. Отвара се простор за дискусију о једнакости и приступачности, настави усмереној на ученика и потенцијалу за промене у учионици и образовном програмирању.

Kључне речи: онлајн-учење, образовне технологије, креирање учења, пандемија, организациона промена, подршка.

 

References

 • Adedoyin, O. B. & Soykan, E. (2020). Covid-19 pandemic and online learning: The challenges and opportunities. Interactive Learning Environments, 1–13.
 • Ali, W. (2020). Online and remote learning in higher education institutes: A necessity in light of COVID-19 pandemic. Higher Education Studies, 10 (3), 16–25.
 • Ambler, T., Solomonides, I. & Smallridge, A. (2021). Students’ experiences of a first-year block model curriculum in higher education. The Curriculum Journal, 32 (3), 533–558. DOI: 10.1002/curj.103
 • Bailenson, J. N. (2021). Nonverbal Overload: A Theoretical Argument for the Causes of Zoom Fatigue. Technology, Mind, and Behavior, 2 (1). DOI: 10.1037/tmb0000030
 • Bryson, J. R. & Andres, L. (2020). Covid-19 and rapid adoption and improvisation of online teaching: curating resources for extensive versus intensive online learning experiences. Journal of Geography in Higher Education, 44 (4), 608–623.
 • THE Consultancy (2021). Digital literacy in the UK: Employer perspectives and the role of higher education. Retrieved June 21, 2021. from www: https://www.timeshighereducation.com/academic/
 • Crawford, N. (2020). Supporting student wellbeing during COVID-19: Tips from regional and remote Australia. NCSEHE (National Centre for Student Equity in Higher Education). Retrieved July 1, 2021. from www: https://www.ncsehe.edu.au/wp-content/uploads/2020/05/NicoleCrawford-StudentWellbeing-Covid19.pdf
 • CTLT (2020). Discussion paper on hybrid teaching and learning. Center for Teaching, Learning and Technology, UBC. Retrieved May 31, 2021. from www: https://ctlt.ubc.ca/files/2021/01/CTLT_HybridTeachingLearning.pdf
 • Goldstein, D., Popescu, A. & Hannah-Jones, N. (2020). As school moves online, many students stay logged out. The New York Times. Retrieved June 21, 2021 from www: https://www.nytimes.com/2020/04/06/us/coronavirus-schools-attendance-absent.html
 • Grajek, M. & Sobczyk, K. (2021). Well-being levels among students during the COVID-19 pandemic. Journal of Physical Education and Sport, 21 (4), 1682–1687.
 • Hausknecht, S. & Lim, S. (2021). Cameras off, Cameras on. Viewpoints Discussion Series, ETS. Retrieved June 10, 2021. from www: https://learningdesignviews.educ.ubc.ca/viewpoints/cameras-on-cameras-off/
 • Henrich, K. (2020). Supporting student wellbeing and holistic success: A public services approach.International Information & Library Review, 52 (3), 235–243.
 • Hodges, C. & McCullough, H. (2021). The Adjacent Possible for Higher Education: The Digital Transformation of Faculty. EDUCAUSE Review, 17, 2021.
 • Lukács, A. (2021). Mental well-being of university students in social isolation. European Journal of Health Psychology, 28 (1), 22–29.
 • Rodríguez Núñez, J. & Leeuwner, J. (2020). Changing courses in midstream: COVID-19 and the transition to online delivery in two undergraduate chemistry courses. Journal of Chemical Education, 97 (9), 2819–2824.
 • Nworie, J. (2021). Beyond COVID-19: What’s next for online teaching and learning in higher education? EDUCAUSE Review. Retrieved June 10, 2021. from www: https://er.educause.edu/articles/2021/5/beyondcovid-19-whats-next-for-online-teaching-and-learning-in-higher-education
 • Scheerder, A., Deursen, A. V. & Dijk, J. V. (2017). Determinants of Internet skills, uses and outcomes. A systematic review of the second- and third-level digital divide. Telematics and Informatics, 34 (8), 1607–1624.
 • Schlesselman, L., S., Cain, J. & DiVall, M. (2020). Improving and restoring the well-being and resilience of pharmacy students during a pandemic. American Journal of Pharmaceutical Education, 84 (6), 677–682.
 • Stellmann, E., Song, L. & Tucker, S. (2021). Reexamining digital citizenship: Pandemic lessons to prepare teachers and students for digital learning environments. In: Ferdig, R. E. & Pytash, K. E. (Eds.). What teacher educators should have learned from 2020 (113–124). AACE-Association for the Advancement of Computing in Education.
 • UBC (2021). UBC Research + Innovation. Retrieved August 21, 2021. from www: https://research.ubc.ca/
 • UNESCO (2021). Recovering lost learning: what can be done quickly and at scale? Retrieved July 18, 2021. from www: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377841?posInSet=11&queryId=N-9a6bf9f3-f97e-403b-8f60-3460ea7b4632
 • UNESCO (2021a). COVID-19: Reopening and reimagining universities, survey on higher education through the UNESCO National Commissions. Retrieved July 18, 2021. from www: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174?posInSet=17&queryId=N-9a6bf9f3-f97e-403b-8f60-3460ea7b4632
 • Walsh, L. L., Arango-Caro, S., Wester, E. R. & Callis-Duehl, K. (2021). Training faculty as an institutional response to COVID-19 Emergency Remote Teaching Supported by Data. CBE – Life Sciences Education, 20 (3), ar34.
 • Xie, X., Siau, K. & Nah, F. F. H. (2020). COVID-19 pandemic–online education in the new normal and the next normal. Journal of Information Technology Case and Application Research, 22 (3), 175–187.

Copyright © 2021 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Language selection
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Indexed by
345 This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Indexed by
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Indexed by
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Follow Teaching Innovations
345   345   345