Контакт

 

Секретар Часописа

Милица М. Дучић, мастер-учитељ
Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Краљице Наталије 43, Београд, РС
inovacije@uf.bg.ac.rs
011/3615-225, лок. 128

 

Главни и одговорни уредник

др Вера Ж. Радовић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Краљице Наталије 43, Београд, РС
vera.radovic@uf.bg.ac.rs

 

Извршни уредник

др Оливера J. Ђокић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Краљице Наталије 43, Београд, РС
olivera.djokic@uf.bg.ac.rs

Избор језика
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi will be found on EBSCO's international research databases within the coming months.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page.
Information about copyright
345

Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Information about copyright can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345