Vol. 33 No. 3 >>>

Садржај

 

1. Родитељски надзор, проблеми у понашању и школско постигнуће београдских средњошколаца
Николета М. Гутвајн, Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија
Марина М. Ковачевић Лепојевић, Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија

 

2. О читалачким навикама средњошколаца и настави књижевности
Снежана В. Божић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, Република Србија
Александар М. Новаковић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, Република Србија

 

3. Relation between phonological awareness and systematic literacy instruction: is conditionality one-way in consistent orthographies?
Želimir Ž. Dragić, Faculty of Philosophy, Banja Luka University, Bosnia and Herzegovina
Dijana Lj. Vučković, Faculty of Philosophy, University of Montenegro, Montenegro

 

4. Ставови универзитетских наставника у погледу примене платформе Мудл на филолошким предметима
Борислава Р. Ераковић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад, Република Србија
Весна С. Лазовић, Универзитет у Љубљани, Филозофски факултет, Љубљана, Република Словенија

 

5. Разлике у мотивацији и физичком селф-концепту у односу на ниво физичке активности ученика млађег школског узраста
Слободан Љ. Павловић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Ужице, Република Србија
Владан М. Пелемиш, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Република Србија
Драган Б. Маринковић, Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад, Република Србија

 

6. Присуство теме/мотива смрти у предшколском васпитању
Јована С. Милашиновић, Предшколска установа „Врачар“, Београд, Република Србија

 

7. Утицај интегративне наставе Физичког васпитања и Природе и друштва на квалитет знања ученика у области природних наука
Оливера Д. Цекић-Јовановић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Република Србија
Сандра Р. Милановић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Република Србија

 

8. Perceptions Of Pre-Service Primary School Teachers Regarding the Application of Interactive Educational Software in Classroom Teaching
Živorad M. Milenović, University of Pristina, Teacher Training Faculty in Prizren, Serbia
Biljana S. Jeremić, University of Novi Sad, Faculty of Education in Sombor, Serbia
Danijela M. Sudzilovski, University of Kragujevac, Faculty of Education in Užice, Serbia

 

9. Укљученост родитеља у рад предшколских установа
Марија Р. Марковић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, Република Србија
Зорица Ч. Станисављевић Петровић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, Република Србија
Анастасија С. Мамутовић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, Република Србија

 

10. Представе о детету у читанкама за трећи и четврти разред основне школе
Маринa Ж. Семиз, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Република Србија
Мирјана М. Чутовић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Република Србија

 

11. Teachers, Interactive Whiteboards and Learning Materials in Slovenia and Serbia
Tomaž F. Bratina, University of Maribor, Faculty of Education, Maribor, Slovenia
Larisa Z. Adanič, Inovatio d.o.o, Maribor, Slovenia
Predrag B. Prtljaga, Preschool Teacher Training College, Vrsac, Serbia

 

12. Корисне веб-локације
др Мирослава Ристић, Учитељски факултет, Београд

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345