Vol. 33 No. 2 >>>

Садржај

1. Вaспитaњe и oбрaзoвaњe зaснoвaни нa умeтнoсти кao инклузивнo вaспитaњe и oбрaзoвaњe
Анђела В. Ђуковић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Република Србија
Ивана Д. Мрвош, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Република Србија
Ивица В. Радовановић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Република Србија

 

2. Школска клима као фактор образовне ефeктивности школа – секундарна анализа података из TIMSS 2015 студије
Миља Б. Вујачић, Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија
Рајка С. Ђевић, Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија
Смиљана M. Јошић, Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија

 

3. Могу ли различити начини рада у настави да утичу на повезаност друштвеног положаја и постигнућа ученика?
Драгана Ж. Гундоган, Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија
Душица М. Малинић, Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија
Младен Б. Радуловић, Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија

 

4. Остваривање транзиције у контексту инклузивног образовања: перспектива васпитача и стручних сарадника
Мирјана М. Николић, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица, Република Србија
Исидора Б. Кораћ, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица, Република Србија
Милијана Б. Лазаревић, висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Вршац, Република Србија

 

5. Учење уз праксу као потенцијал развијања професионалних компетенција студената
Далиборка Р. Поповић, Државни универзитет у Новом Пазару, Департман за филозофске науке, Република Србија
Александра К. Анђелковић, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Република Србија

 

6. Процена граматичког знања деце предшколског узраста коришћењем ТРОГ теста: прелиминарно истраживање
Славица М. Голубовић, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Република Србија
Невена Р. Јечменица, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Република Србија
Славица Р. Василијевић, Дом здравља „Нови Београд“, Београд, Република Србија

 

7. Ставови студената према интернационализацији високог образовања
Радмила Б. Миловановић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина, Република Србија
Биљана Ј. Стојановић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина, Република Србија
Ивана Р. Ћирковић Миладиновић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина, Република Србија

 

8. Интеграција васпитно-образовних садржаја у функцији почетног разумевања просторних релација
Марија С. Вукобрадовић, Предшколска установа „Бошко Буха“, Београд, Република Србија
Јасмина В. Милинковић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Република Србија

 

9. Категоризација и анализа студентских грешака на испитним часовима српског језика
Марина С. Јањић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман за српски језик, Република Србија
Александар М. Новаковић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман за српски језик, Република Србија

 

10. Анализа задатака из тестова знања из енглеског језика за пети и шести разред основне школе у Србији према Блумовој таксономији
Tатјана Љ. Глушац, Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић, Нови Сад, Република Србија
Исидора M. Вотлс, Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић, Нови Сад, Република Србија
Наташа Д. Марчићев, Средња школа, Нови Бечеј, Република Србија

 

11. Приказ 1: Уџбеник: стара тема пред изазовима савременог доба
Биљана Требјешанин, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Република Србија

 

12. Приказ 2:Пројектни модел наставе природе и друштва
Вељко Банђур, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Република Србија

 

13. ПроВЕТ – европске праксе у професионалном развоју наставника струковних студија
Данијела Костадиновић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Република Србија

 

14. Корисне веб-локације
др Мирослава Ристић, Учитељски факултет, Београд

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345