Vol. 31 No. 2

Садржај

 

Уводна реч гостујућих уредника
Драган Мартиновић
Драган Бранковић
Владимир Пелемиш

 

1. Какав утицај има додатни програм кинезиолошких активности на морфолошки статус предшколске деце?
Владан M. Пелемиш, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Даница Р. Џиновић-Којић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Владимир P. Живановић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

2. Преваленца деформитета кичменог стуба код деце млађег школског узраста из Републике Српске
Далибор Ђ. Стевић, Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву, Република Српска, Босна и Херцеговина
Небојша З. Митровић, Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву, Република Српска, Босна и Херцеговина
Дејан Р. Бокоњић, Медицински факултет у Фочи, Универзитет у Источном Сарајеву, Република Српска, Босна и Херцеговина

 

3. Ставови ученика млађег школског узраста о начину коришћења слободног времена и боравку у природи
Драган С. Бранковић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Драган Д. Мартиновић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Владимир К. Милетић, Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања
Жељко M. Рајковић, Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања

 

4. Обим и интензитет моторне активности на часовима физичког васпитања
Горан В. Шекељић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу
Милован В. Стаматовић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу

 

5. Интеграција мобилних технологија у наставу физичког васпитања
Мирослава Р. Ристић,  Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

6. Индекс телесне масе (ИТМ) као значајан фактор у испољавању моторичких способности деце млађег школског узраста
Слободан Љ. Павловић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу

 

7. Ставови родитеља према физичком васпитању деце предшколског узраста
Радован Б. Грандић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
Марта Д. Дедај, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „Сирмијум“, Сремска Митровица
Тања П. Панић, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „Сирмијум“, Сремска Митровица

 

8. Značaj razvoja motoričkih sposobnosti kod učenika koji žive u nepovoljnim životnim uslovima
Josip M. Lepeš, Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica
Sabolč Č. Halaši, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica
Robert L. Pap, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica

 

9. Kvaliteta kineziološke edukacije – uvjet opstanka
Vladimir V. Findak, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, Republika Hrvatska
Ivan A. Prskalo, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Republika Hrvatska
Josip I. Babin, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, Republika Hrvatska

 

10. Мишљења наставника о програмима физичког васпитања у старијим разредима основне школе као основа за њихово иновирање
Драгољуб Б. Вишњић, Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања
Мирослав П. Марковић, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд

 

11. Однос масе тела и масе торбе предшколаца
Живорад M. Марковић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини

 

12. Утицај традиционалних дечјих покретних игара са певањем на моторички развој предшколске деце
Ангела J. Месарош Живков, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
Србислава В. Павлов, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди

 

13. Постурални статус као фактор планирања у физичком васпитању предшколске деце
Сава З. Максимовић, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац
Славица Н. Лертуа, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац

 

14. Корисне веб локације
др Мирослава Ристић, Учитељски факултет, Београд

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345