Vol. 34 No. 2 >>>

Садржај

 

1. Школски узраст као предиктор квалитета групног доношења одлука ученика – перспектива наставника
Горан Д. Пљакић, Академија васпитачко-медицинских струковних студија, одсек Крушевац, Србија
Александар С. Тадић, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд, Србија

 

2. To Live and to Learn: Practice-Led Learning Through Entrepreneurship Education
Thea J. Tselepis, South African Research Chair Initiative: Entrepreneurship, Education, University of Johannesburg, South Africa
Cecile Nieuwenhuizen, South African Research Chair Initiative: Entrepreneurship Education, University of Johannesburg, South Africa
Chris Schachtebeck, Department of Business Management, University of Johannesburg, South Africa

 

3. Национални идентитет у уџбеницима о природи и друштву
Данијела Н. Василијевић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Ужице, Србија
Марина Ж. Семиз, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Ужице, Србија
Жана П. Бојовић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Ужице, Србија

 

4. Припадност школи посматрана из угла ученика са сметњама у развоју
Весна С. Радовановић, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Србија
Јасмина М. Ковачевић, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Србија

 

5. Превенција антисоцијалног понашања ученика из перспективе наставника
Зорица С. Шаљић, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд, Србија
Емина Џ. Хебиб, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд, Србија

 

6. Метајезичка игра као методички приступ развоју метајезичке функције говора код деце
Владимир М. Вукомановић Растегорац, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија

 

7. Искуства учитеља и наставникатоком реализације наставе на даљину  услед пандемије вируса корона (COVID-19)
Дејан М. Ђорђић, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет, Сомбор, Србија
Марија М. Цвијетић, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет, Сомбор, Србија
Раде Д. Дамјановић, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет, Сомбор, Србија

 

8. Значај породичних карактеристика за психомоторни развој деце са развојном дисфазијом
Јелена М. Зорић, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Србија
Јелена Р. Петровић, Универзитет одбране, Војна академија, Београд, Србија
Драган С. Бранковић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија

 

9. Правописна норма у издањима Нушићевих Хајдука и потребе савремене наставе
Горан Н. Зељић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија

 

10. Самопроцена оспособљености наставника за примену образовно-рачунарског софтвера у васпитно-образовној пракси
Јелена Ж. Максимовић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, Србија
Јелена С. Османовић Зајић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, Србија
Вељко Р. Банђур, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија

 

11.Функционалност, селективност и психометријске карактеристике задатака са пријемног испита за ученике са посебним способностима за информатику и рачунарство
Драгана Д. Станојевић, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије, Београд
Елизабета М. Каралић, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије, Београд
Бранислав М. Ранђеловић, Универзитет у Приштини, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу

 

12. Како ученици оцењују допринос појединих елемената верске наставе њиховом моралном развоју
Нинослав З. Качарић, Висока школа – Академија СПЦ за уметности и консервацију, Београд, Србија

 

13. Приказ 1: Пројектно учење: Вилијам Н. Бендер (2020). Пројектно учење. Београд: Clio, стр. 234.
Мелека M. Асотић, Економско-трговинскa школa, Нови Пазар

 

14. Корисне веб-локације
др Мирослава Ристић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345