Vol. 37 No. 2 >>>

Садржај

1. SHAALA-22: Construction and Validation of the New Academic Self-Handicapping Scale
Aleksandar S. Milovanović, University of Belgrade, Institute for Philosophy and Social Theory, Serbia, Belgrade
Andrej Đ. Bjelogrlić, University of Belgrade, Institute for Philosophy and Social Theory, Serbia, Belgrade
Aleksandar I. Jovičić, University of Belgrade, Institute for Philosophy and Social Theory, Serbia, Belgrade

 

2. Богаћење речника ученика непознатим речима из књижевних текстова – активан приступ значењу, контексту и радном речнику
Валерија Б. Јанићијевић, Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд, Србија
Милена Б. Митровић, Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд, Србија
Бојан М. Марковић, Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд, Србија

 

3. Зашто је програмирање „тешко”? Коришћење робота у подучавању програмирању у неформалном образовном контексту – импликације за праксу
Добринка Р. Кузмановић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд, Србија
Александар Д. Бауцал, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд, Србија

 

4. Towards Multicultural Schools: Exploring the Potential of Mindfulness
Hana E. Sejfović, State University of Novi Pazar, Novi Pazar Serbia
Nataša M. Simić, University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Institute of Psychology, Belgrade, Serbia
Milena D. Belić, State University of Novi Pazar, Novi Pazar Serbia

 

5. Појам учења у класичној конфуцијанистичкој књижевности: Четири књиге и кинеско морално образовање
Ведран З. Голијанин, Универзитет у Источном Сарајеву, Православни богословски факултет, Фоча, Република Српска, Босна и Херцеговина

 

6. Општа самоефикасност и предузетничке способности студенткиња – будућих васпитачица
Гордана М. Степић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина, Србија

 

7. Запажања учитеља о основним предикторима за почетно описмењавање ученика – компаративни приступ
Вишња С. Мићић, Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд, Србија
Желимир Ж. Драгић, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
Славиша В. Јењић, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина

 

8. Књижевнојезичка норма у Речнику српског језика (Једнотомнику) и наставна пракса
Горан Н. Зељић, Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд, Србија
Љубица Д. Весић, Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд, Србија

 

9. Усвајање различитих група енглеских речи код србофоних студената технике
Смиљана М. Игрутиновић, Академија струковних студија Шумадија, Крагујевац, Србија
Невена Б. Банковић, Академија струковних студија Шумадија, Крагујевац, Србија

 

10. „Важна су само питања”: Филозофија са децом у неколико (п)огледа
Милош В. Јанковић, Универзитет у Београду, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, Србија
Ана Р. Липиј, Универзитет у Београду, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, Србија
Милица Р. Секуловић, Универзитет у Београду, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, Србија

 

11. Креирање алгоритмаза откривање лексичких минимума  у српском као страном језику на нивоу А1
Лука М. Меденица, Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд, Србија
Милена С. Опарница, Истраживачко-развојни институт за вештачку интелигенцију, Нови Сад, Србија

 

12. Корисне веб-локације
др Мирослава Ристић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345