Vol. 31 No. 1

Садржај

 

1. Наука у Библији
Мирко Р. Дејић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

2. Теолошки допринос стварању и развоју културе различитости у настави
Љубивоје Д. Стојановић, Висока школа струковних студија за васпитаче, Вршац

 

3. Prospective Primary School Teachers’and Pre-school Teachers’ Beliefs about the Nature of Mathematics and Mathematics Learning
Slagjana S. Jakimovik, Cyril & Methodius University in Skopje, Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski”

 

4. Савремена настава руског језика струке: проблеми и перспективе
Маријана Н. Папрић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

5. Развијеност компоненти појма мерење дужине код ученика првог разреда основне школе
Милица Д. Антић, ОШ „Бранко Ћопић“, Београд
Оливера Ј. Ђокић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

6. Критеријуми за процену усклађености ТИМСС задатака из области природних наука са програмима и образовним стандардима за наставу природе и друштва
Зорица П. Веиновић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Јелена С. Јарановић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Милан С. Станчић, Универзитет у Београду, Филозофски факултет
Оља С. Јовановић, Универзитет у Београду, Филозофски факултет

 

7. Неке компоненте саморегулације током учења математике код студената Педагошког факултета у Сомбору
Маја С. Зобеница, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору
Љубица M. Опарница, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору

 

8. Имагологија у настави српског језика и књижевности са страним студентима
Драгана М. Литричин Дунић, Универзитет „Едуконс“, Учитељски факултет
Александра Ч. Томић, Јагелонски универзитет, Катедра за славистику, Краков

 

9. Утицај гласног и тихог читања на разумевање текста у четвртом разреду основне школе
Ивана П. Стојков, Учитељски факултет, Универзитет у Београду

 

10. Начин рада наставника и приступ учењу код ученика завршних разреда основне школе
Ранка Р. Перућица, Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет Фоча, Република Српска

 

11. Teachers’ Perceptions of Parental Involvement in Primary Education
Valentina Gulevska, University “St. Kliment Ohridski” in Bitola, Faculty of Education

 

12. Неке дилеме, недоумице и изазови у настави превођења на академском нивоу
Мирјана М. Даничић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет

 

13. Аспекти мењања и унапређења музичког образовања будућих васпитача
Наташа С. Ђурагић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад

 

14. Корисне веб локације
др Мирослава Ристић, Учитељски факултет, Београд

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345