Vol. 30 No. 4

Садржај

 

1. Како унапредити процес иновирања школске праксе
Ивана Д. Ђерић, Институт за педагошка истраживања, Београд
Душица М. Малинић, Институт за педагошка истраживања, Београд
Јасмина П. Шефер, Институт за педагошка истраживања, Београд

 

2. Современные концепции куррикулума дошкольного воспитания в Черногории
Милица М. Јелић, Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора
Вучина М. Зорић, Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора

 

3. Терминалне вредности – животни циљеви: перспектива студената будућих учитеља и васпитача
Жана П. Бојовић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу

 

4. Ментална аритметика – стратегије одузимања
Mаријана Ж. Зељић, Универзитет у Београду , Учитељски факултет
Светлана М. Илић, Универзитет у Београду , Учитељски факултет
Мила С. Јелић, Универзитет у Београду , Учитељски факултет

 

5. Потрага за идентитетом учитеља код Срба – скице из прошлости и савремени изазови
Саша С. Марковић, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору
Жељко У. Вучковић, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору
Александар В. Петојевић, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору

 

6. Однос са наставником из угла ученика – андрагошке и дидактичке дилеме о комуникативним компетенцијама учитеља
Вера Ж. Радовић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Кристинка Ч. Овесни, Универзитет у Београду, Филозофски факултет
Душка З. Михајловић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

7. Утицај фактора наслеђа, средине, узраста и пола на развој музичких способности деце предшколског узраста – теоријски осврт
Габријела Б. Грујић Гарић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду

 

8. Повезаност школске климе и аутономије ученика
Мирсада С. Зукорлић, Наставно одељење у Новом Пазару, Учитељски факултет, Универзитет у Београду
Далиборка Р. Поповић, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу

 

9. Multicultural and Multiethnic Tolerance Determined by School Culture and Behavior
Dobri J. Petrovski, Faculty of Education, Bitola, FYR Macedonia
Kristina D. Petrovska, Faculty of Education, Bitola, FYR Macedonia

 

10. Заступљеност вербалне активности ученика у наставном процесу
Филдуза Р. Прушевић Садовић, Наставно одељење у Новом Пазару, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Сефедин Ф. Шеховић, Наставно одељење у Новом Пазару, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

11. Говорни ритам новопазарског краја са аспекта поставке елементарне музичке писмености
Нака К. Никшић, Наставно одељење у Новом Пазару, Учитељски факултет, Универзитет у Београду

 

12. Преводилачка радионица као начин решавања проблема и дилема у универзитетској настави превођења
Сандра М. Јосиповић, Филолошки факултет, Универзитет у Београду

 

13. Приказ 1:  Култура и настава страних језика. Увод у интеркултурну примењену лингвистику
Стефан Милошевић, Филолошки факултет, Универзитет у Београду

 

14. Приказ 2: Допунска настава: методички осврт са примерима
Љиљана Грујић, ОШ „Момчило Настасијевић“, Горњи Милановац

 

15. Корисне веб локације
др Мирослава Ристић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345