Vol. 36 No. 4

Садржај

 

Уводна реч гостујућих уредника
Александра Л. Чекић Стошић, Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд, Србија
Маја Соколовић Игњачевић, Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд, Србија

 

1. Српска традиционална музика у млађим разредима основне школе: перспектива учитеља
Марија К. Танасковић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Ужице, Србија
Данијела М. Судзиловски, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Ужице, Србија

 

2. Glazbene preferencije, funkcije glazbe i osobine ličnosti adolescenata
Daniela Ž. Petrušić, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Split, Hrvatska
Snježana M. Dobrota, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Split, Hrvatska
Ina Z. Reić Ercegovac, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Split, Hrvatska

 

3. Народна песма из етномузиколошке грађеу функцији примене Васиљевић методе – методички аспект избора допунског музичког материјала за млађи школски узраст
Нака К. Никшић, Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд, Србија
Александра Л. Чекић Стошић, Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд, Србија

 

4. Rhythm Responses of Preschool, First and Second Grade Children in Different Tasks of Duplicating Rhythmical Patterns
Maja S. Sokolović Ignjačević, University of Belgrade, Faculty of Education, Belgrade, Serbia
Gabrijela B. Grujić, University of Belgrade, Faculty of Education, Belgrade, Serbia
Jelena D. Stanivuković, University of Belgrade, Faculty of Education, Belgrade, Serbia

 

5. Стваралаштво жена композитора у српској музици 20. века у општем музичком образовању
Мирко Р. Јеремић, Основна музичка школа „Невена Поповић”, Београд, Србија
Нада М. Ивановић О’Брајен, Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности, Београд, Србија

 

6. Мишљење наставника о заступљености и значају српске духовне музике у наставним програмима за Музичку културу у другом циклусу општеобразовне школе
Марија М. Милтојевић, Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу, Ниш, Србија
Миомира М. Ђурђановић, Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Нови Сад, Србија

 

7. Video as an Alternative Approach to Teaching Folk Dances in Music Lessons
Martina T. Tratnjek, Primary School Beltinci, Beltinci, Slovenia
Bojan M. Kovačič, University of Maribor, Faculty of Education, Maribor, Slovenia

 

8. Жанровска разноврсност музичких примера у савременим уџбеницима Музичка култура (I‒IV разред) у домену музичког описмењавања и развоја мултикултурне писмености ученика
Радмила Н. Стојановић, Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд, Србија
Алма Х. Тртовац Дедеић, Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд, Србија

 

9. Транснационални пројекат „Vox Mundi” – искуства у области имплементације покрета као педагошког алата у процесу рада са дечјим хорским ансамблима
Јелена Д. Цветковић Црвеница, Универзитет у Нишу, Факултет уметности, Ниш, Србија
Милица Б. Јовановић, Универзитет у Нишу, Факултет уметности, Ниш, Србија

 

10. Корисне веб-локације
др Мирослава Ристић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345