Vol. 32 No. 3

Садржај

 

1. Сарадничко учење у контексту инклузивног образовања
Миља Б. Вујачић, Институт за педагошка истраживања, Београд
Рајка С. Ђевић, Институт за педагошка истраживања, Београд
Ивана Д. Ђерић, Институт за педагошка истраживања, Београд

 

2. Концептуализација и истраживање професионалног развоја наставника
Наташа А. Вујисић Живковић, Универзитет у Београду, Филозофски факултет
Јелена Д. Врањешевић, Универзитет у Београду, Филозофски факултет

 

3. Конформистичко понашање адолесцената у доношењу естетских судова услед притиска ауторитета и вршњачке групе
Љиљана С. Плазинић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Соња М. Бањац, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Институт за психологију
Јелена Ђ. Јоксимовић, Универзитет у Београду, Филозофски факултет

 

4. Утицај нове продукције знања на савремене универзитете
Радован Б. Грандић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
Маја М. Босанац, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

 

5. Веза између конфликата у породици и агресивних симптома код средњошколаца
Нела В. Маринковић, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет
Ивана Т. Зечевић, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

 

6. Информационо-комуникационе технологије у усавршавању наставника средњих стручних школа
Кристинка Ч. Овесни, Универзитет у Београду, Филозофски факултет
Јелена J. Станојевић, Универзитет у Београду, Студијски програм Рачунарство у друштвеним наукама
Вера Ж. Радовић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

7. Фонолошке способности деце предшколског узраста
Славица М. Голубовић, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Невена Д. Радивојевић, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Невена Р. Јечменица, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

 

8. Preschool Teachers’ Assessment of the Integrative Approach to Environmental Education
Gordana M. Miščević Kadijević, University of Belgrade, Teacher Education Faculty
Danimir P. Mandić, University of Belgrade, Teacher Education Faculty
Jelena B. Bojanić, Preschool institution “Dr Sima Milosevic”, Belgrade

 

9. Ставови наставника о логоровању као облику ваннаставних активности
Драган Д. Мартиновић, Универзитет у Београду,Учитељски факултет
Драган С. Бранковић, Универзитет у Београду,Учитељски факултет
Владимир Р. Живановић, Универзитет у Београду,Учитељски факултет

 

10. Беијардов модел професионалног идентитета наставника
Предраг Ж. Живковић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини

 

11. Културна различитост као део одрживог развоја и културно респонзивно поучавање
Дејан М. Ђорђић, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору

 

12. The Еffectiveness of Learning German on Moodle
Marina Đ. Đukić Mirzayantz, University of Niš, Faculty of Philosophy

 

13. Приказ: На дистанци од манипулације
Душка Михајловић де Оливеира, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

15. Корисне веб локације
др Мирослава Ристић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345