Vol. 29 No. 1

Садржај

1. Могућности развијања мотивација за учење: перспектива наставника и ученика
Наташа З. Лалић Вучетић, Институт за педагошка истраживања, Београд

 

2. Улога ликовног дела у васпитању и образовању деце предшколског и основношколског узраста
Марија M. Павловић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

3. Стратегије решавања проблема множења у менторском раду ученика
Francesco Arcidiacono, HEP-BEJUNE & Université de Neuchâtel (Suisse)
Charline Cuenot, HEP-BEJUNE & Université de Neuchâtel (Suisse)

 

4. Програми стручног усавршавања наставника: процењена корисност и образовни ефекти
Јелена Д. Теодоровић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Владета Д. Милин, Миља Б. Вујачић, Институт за педагошка истраживања, Београд

 

5. Функционалност уџбеничког комплета у развоју вокалних способности ученика млађих разреда основне школе
Александра Л. Стошић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

6. Развојни потенцијал и модалитети коришћења ручно израђених играчака на предшколском узрасту
Вера Д. Вечански, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

7. Педагошка комуникација у функцији развоја социјалне компетенције ученика
Мирсада С. Зукорлић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Наставно одељење Нови Пазар

 

8. Преваленца гојазности код деце основношколског узраста
Зоран Б. Пајић, Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања
Бранко Ђ. Гардашевић, Висока школа струковних студија Спортска академија Београд
Саша Т. Јаковљевић, Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања

 

9. Примена Геогебре у креирању математичко-логичких игара
Милан В. Живановић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Крушевац

 

10. Могуће употребе етно-кутка у настави лексикологије српског језика млађих разреда
Радмила В. Петковић, ОШ „Бранко Радичевић“, Бор
Саша С. Чорболоковић, ОШ „3. октобар“, Бор

 

11. КОРИСНЕ ВЕБ ЛОКАЦИЈЕ
др Мирослава Ристић, Учитељски факултет, Београд

Избор језика
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi will be found on EBSCO's international research databases within the coming months.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page.
Information about copyright
345

Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Information about copyright can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345