Vol. 35 No. 4

Садржај

01. Изазови образовно-васпитног процесау „новој нормалности”: перспектива наставника основних школа
Mарија Г. Стојановић, Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија
Лидија С. Буквић Бранковић, ЦЕПОРА – Центар за позитиван развој деце и омладине, Београд, Србија
Бранислава Б. Поповић Ћитић, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Србија

 

02. Примена холистичког приступа у пракси из перспективе васпитача
Тања П. Недимовић, Висока струковна васпитачка и медицинска школа, Вршaц, Србија
Ивана Ђ. Ђорђев, Висока струковна васпитачка и медицинска школа, Вршaц, Србија
Александар М. Стојановић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија

 

03. Еколошка писменост ученика у београдским школама: резултати пилот истраживања
Милица В. Марушић Јаблановић, Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија
Јелена М. Станишић, Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија
Слађана Д. Савић, Универзитет у Београду, Хемијски факултет, Београд, Србија

 

04. Утицај проблемски заснованог учења на подстицање критичког мишљења студената у високом образовању
Маја Ж. Косановић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад, Србија
Бојана С. Тривуновић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад, Србија

 

05. Ставови учитеља и студената педагошких/учитељских факултета о обележјима улога учитеља у хеуристичкој настави у првом циклусу основног образовања и васпитања
Горана М. Старијаш, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија
Нада М. Вилотијевић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија

 

06. Језичке игре у уџбеницима српског језика за први разред основне школе
Јелена Љ. Спасић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина, Србија

 

07. Ставови родитеља према читалачкој култури ученика млађих разреда основне школе
Недељко М. Милановић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина, Србија
Марина Д. Матејевић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш, Србија

 

08. Теоријско-методолошке основе креирања уџбеника руског језика за одрасле почетнике у српској говорној и социокултурној средини
Наташа Д. Ајџановић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад, Србија
Јелена Т. Гинић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд, Србија

 

09. Истраживање рецепције Гогољевог Ревизора као методичко полазиште у интерпретацији књижевног драмског текста
Раиса J. Цветковић, Универзитет у Приштини – Косовска Митровица, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, Србија

 

10. Ванучионичка настава природе и друштва
Љиљана Б. Митић, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Врање, Србија
Марија Ј. Дејковић, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Врање, Србија
Валентина М. Златановић Марковић, Медицинска школа у Ужицу, Ужице, Србија

 

11. Корисне веб-локације
др Мирослава Ристић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345