Vol. 35 No. 1

Садржај

 

1. Предиктори професионалног развоја наставника у инклузивној школи
Наташа Д. Танчић,Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад, Србија

 

2. Морални развој и морално васпитање ученика у школи
Марија М. Јелић, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Србија
Ирена Б. Стојковић, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Србија
Радован M. Антонијевић, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд, Србија

 

3. Родитељска самопроцена поступака у васпитном раду с децом
Ивица В. Радовановић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија
Драгана С. Богавац, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија
Татјана Б. Милосављевић Ђукић, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Врање, Србија

 

4. Перспектива примене електронске књиге из угла студената учитељских и педагошких факултета Западног Балкана
Љиљана С. Костић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Ужице, Србија
Далиборка С. Пурић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Ужице, Србија

 

5. Концепција уџбеника за учење латинице по програму наставе и учења
Зорица В. Цветановић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија
Ивана П. Стојков, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија
Љиљана Ј. Келемен Милојевић, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“, Вршац, Србија

 

6. Допринос примене директне у односу на индиректну хандс-он инструкцију на постигнућа ученика у почетном образовању у природним наукама
Станко М. Цвјетићанин, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор, Србија
Мирјана Т. Маричић, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор, Србија

 

7. Унапређивање хемијске писмености ученика основних школа кроз контекстуални приступ обради наставне јединице Алкани
Катарина Б. Путица, Иновациони центар Хемијског факултета у Београду, Београд, Србија
Лидија Р. Ралевић, Универзитет у Београду, Хемијски факултет, Београд, Србија

 

8. Стратегије учења даровитих као фактор успеха у учењу страног језика струке
Александра Ј. Гојков Рајић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија
Јелисавета Ф. Шафрањ, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, Србија
Јелена Т. Пртљага, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“, Вршац, Србија

 

9. Phonemic Awareness as an Indicator of Preliteral Abilities in Serbian Speaking Children With and Without Specific Language Impairment
Neda R. Milošević, College of Social Work, Belgrade, Serbia
Mile G. Vuković, University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade, Serbia
Ivana D. Ristić, University of Priština in Kosovska Mitrovica, Teacher Education Faculty, Leposavić, Serbia

 

10. Могућности и домети примене катихетичког облика разговора у верској настави
Сава Д. Милин, Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Београд, Србија

 

11. Стрип и геофорензика у настави енглеског језика по CLIL методи – ставови студената
Лидија В. Беко, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Београд, Србија
Драгослава Н. Мићовић, Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд, Србија

 

12. Корисне веб-локације
др Мирослава Ристић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345