Vol. 29 No. 4 >>> Темат ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ / Special Issue EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Садржај

Уводна реч гостујућег уредника
Јелена Станишић
Зорица Веиновић

 

1. Одрживост, природа, образовање: феноменолошко истраживање
Мајкл Р. Бонет, Универзитет у Кембриџу, Педагошки факултет, Велика Британија

 

2. Одрживо еколошко образовање – перспектива за промену културе учења
Милица J. Андевски, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

 

3. Еколошке компетенције као нова култура учења
Миленко Ж. Кундачина, Свеучилиште Херцеговина, Мостар, Босна и Херцеговина
Ивана Висковић, Свеучилиште Херцеговина, Мостар, Босна и Херцеговина

 

4. Образовање за одрживи развој у националним тестовима: пример Словеније
Дарја Скрибе Димец, Универзитет у Љубљани, Учитељски факултет, Словенија

 

5. Имплементација садржаја управљања разноликошћу у наставне планове високошколских установа у земљама Западног Балкана
Јасмина M. Старц, Факултет за пословне и управне науке, Ново Место, Словенија

 

6. Последице потрошачког начина живота на животну средину: осврт из угла наставе природе и друштва
Зорица Веиновић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

7. Карактеристике часова еколошког образовања у основној школи
Јелена М. Станишић, Институт за педагошка истраживања, Београд

 

8. Родне разлике и еколошки поглед на свет: студија случаја из Македоније
Миле С. Србиновски, Универзитет jугоисточне Европе, Институт за животну средину и здравље Tетово, Maкедонија

 

9. Тенденције у погледу развоја проеколошког понашања ученика
Славољуб С. Јовановић, Универзитет у Београду, Географски факултет
Љиљана С. Живковић, Универзитет у Београду, Географски факултет

 

10. Универзитетски наставници у транзицији ка одрживом развоју: један концепт и бројна питања
Виолета Р. Орловић Ловрен, Универзитет у Београду, Филозофски факултет,

 

11. Стручне информације – Био-блог: Дигитални ресурс у настави биологије и других предмета са биолошким садржајима
Дејан В. Бошковић, ОШ „Иво Андрић“, Београд
др Драгана М. Миличић, Универзитет у Београду, Биолошки факултет

 

12. Корисне веб локације
др Мирослава Ристић, Учитељски факултет, Београд

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345