Vol. 31 No. 3

Садржај

1. Изазови у реализацији наставе: ТИМСС 2015 као извор сазнања о односу учитеља према раду
Снежана И. Мирков, Институт за педагошка истраживања, Београд
Наташа З. Лалић Вучетић, Институт за педагошка истраживања, Београд

 

2. Инклузивно образовање као оквир за промене у раду наставника
Марија С. Ратковић, Медицинска школа, Ужице
Емина Џ. Хебиб, Универзитет у Београду, Филозофски факултет

 

3. Домети пројект методе у подстицању креативности ученика у настави природе и друштва
Снежана Л. Пртљага, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“, Вршац
Александар М. Стојановић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Сања Р. Благданић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

4. Разијеност и разумевање метафоре код деце предшколског узраста
Емилија Н. Лазаревић, Институт за педагошка истраживања, Београд
Јелена M. Стевановић, Институт за педагошка истраживања, Београд

 

5. Будући учитељи и васпитачи између тенденције ка прилагођавању и склоности према иновирању
Миа Р. Марић, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору
Наташа П. Бранковић, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору
Весна Н. Родић Лукић, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору

 

6. Постигнуће ученика на ТИМСС и ПИСА испитивању као смерница за измене у наставном програму математике
Јасмина В. Милинковић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Бојан Д. Лазић. Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору

 

7. Савремене технологије у физичком васпитању као фактор побољшања моторичких способности деце
Даница Р. Џиновић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Драган Д. Мартиновић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Филип М. Којић, Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања

 

8. Ставови учитеља о примени хеуристичке наставе у почетном образовању у природним наукама
Мирјана Т. Маричић, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору
Станко М. Цвјетићанин, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору
Бранко В. Анђић, Универзитет у Црној Гори, Природно-математички факултет

 

9. Наставни предмети у програмима педагошких (учитељских) факултета у Србији у функцији развијања комуникативних језичких компетенција будућих учитеља – преглед и анализа –
Буба Д. Стојановић, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању
Данијела Б. Мишић, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању

 

10. Повезаност математичких и музичких садржаја у нижим разредима основне школе
Јелена М. Савић, ОШ “Светислав Голубовић Митраљета”, Београд

 

11. Expanding and outer circle cultural content in english coursebooks commonly used in Serbia
Nenad M. Tomović, University of Belgrade, Faculty of Philology
Maja M. Aleksić, Institute for Foreign Languages, Belgrade

 

12. Приказ 1: Иновативни приступ настави геометрије
Сања Маричић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

13. Приказ 2: Diversifying mathematics teaching: Advanced educational content and methods for prospective elementary teachers
Daniel A. Romano, International Mathematical Virtual Institute Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

 

14. Корисне веб локације
др Мирослава Ристић, Учитељски факултет, Београд

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345