Захвалност рецензентима

Редакција жели да ода признање следећим рецензентима за њихов труд и подршку у рецензирању чланака за часопис Иновације у настави. Без помоћи ових професионалаца било би немогуће одржати постављене високе стандарде нашег научног часописа.

Списак рецензената часописа Иновације у настави:

PDF |

Ангелоска Галевска, Наташа,
Универзитет „Свети Кирил и Методиј”, Филозофски факултет, Скопље

Андоновска Трајковска, Даниела,
Универзитет „Свети Кирил Охридски”, Битољ

Анђелковић, Александра,
Универзитет у Нишу, Учитељски факултет, Врање

Арсић, Радомир,
Универзитет у Приштини, Учитељски факултет, Призрен, Лепосавић

Атанасоска, Татјана,
Универзитет у Битољу, Педагошки факултет

Банђур, Вељко,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Баровић, Горан,
Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет, Никшић

Бауцал, Александар,
Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Белокапић Шкунца, Вера,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Благданић, Сања,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Блажић, Милена Милева,
Универзитет у Љубљани, Педагошки факултет

Блатешић, Александра,
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Богавац, Драгана,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Бојовић, Жана,
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет, Ужице

Бошњак Степановић, Марија,
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет

Бранковић, Драган,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Бранковић, Драго,
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Бројчин, Бранислав,
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Валчић Булић, Тамара,
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Василијевић, Данијела,
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет, Ужице

Веиновић, Зорица,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Ви Тионг Сеа,
Универзитет у Мелбурну, Педагошки факултет, Викториа, Аустралија

Вилотијевић, Нада,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Врањешевић, Јелена,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Вујачић, Миља,
Институт за педагошка истраживања, Београд

Вујисић, Наташа,
Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Вујић, Јелена,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Вујовић, Ана,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Вучковић, Дијана,
Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет, Никшић

Вучо, Јулијана,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Гласновић Грацин, Дубравка,
Свеучилиште у Загребу, Учитељски факултет

Глигоровић, Милица,
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Глумбић, Ненад,
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Гојков Рајић, Александра,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Голубовић, Славица,
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Гулевска, Валентина,
Универзитет „Свети Кирил Охридски”, Педагошки факултет, Битољ

Гутвајн, Николета,
Институт за педагошка истраживања, Београд

Дамовска, Лена,
Универзитет у Скопљу, Филозофски факултет

Даничић, Мирјана,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Дејић, Мирко,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Денић, Сунчица,
Универзитет у Нишу, Учитељски факултет, Врање

Дорин, Херло,
Универзитет „Аурел Влајку”, Арад, Румунија

Дурбаба, Оливера,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Душанић, Срђан,
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Ђевић, Рајка,
Институт за педагошка истраживања, Београд

Ђерић, Ивана,
Институт за педагошка истраживања, Београд

Едвард Протнер,
Универзитет у Марибору, Филозофски факултет, Словенија

Ерић, Миломир,
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет, Ужице

Живковић, Љиљана,
Универзитет у Београду, Географски факултет

Зељић, Горан,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Зељић, Маријана,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Зечевић, Ивана,
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Зукорлић, Мирсада,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Ивановић Бибић, Љубица,
Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет

Ивановић, Станоје,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Ивануш Грмек, Милена,
Универзитет у Марибору, Педагошки факултет

Илић Рајковић, Александра,
Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Илић, Миле,
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Јакимовик, Слагјана,
Универзитет „Свети Климент Охридски”, Педагошки факултет, Скопље

Јанковић, Наташа,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Јањић, Марина,
Универзитет у Нишу, Филозофски факултет

Јевремовић, Весна,
Универзитет у Београду, Математички факултет

Јовановић, Александар,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Јоксимовић, Александра,
Универзитет у Београду, Факултет ликовних уметности

Јоргић, Драженко,
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Јорданка Горчева,
Бугарска академија наука, Софија, Бугарска

Јосип Слишко,
Самостални универзитет у Пуебли, Школа за физику и математику, Пуебла, Мексико

Јосиповић, Сандра,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Кеверески, Љупчо,
Универзитет „Свети Кирил Охридски”, Педагошки факултет, Битољ

Келемен, Габриела,
Универзитет „Аурел Влајку”, Арад, Румунија

Клара Скубиц Ерменц,
Универзитет у Љубљани, Филозофски факултет, Словенија

Ковачевић Петорвић, Бојана,
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Ковачевић, Зорица,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Ковачевић, Јасмина,
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Комленовић, Ђурђица,
Институт за педагошка истраживања, Београд

Кончаревић, Ксенија,
Универзитет у Београду, Православни богословски факултет

Копас Вукашиновић, Емина,
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина

Кораћ, Исидора,
Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре, Сремска Митровица

Костадиновић Красић, Данијела,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Котева Мојхсовска, Татјана,
Универзитет „Свети Климент Охридски”, Педагошки факултет, Скопље

Крзнар, Томислав,
Свеучилиште у Загребу, Учитељски факултет

Кундачина, Миленко,
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет, Ужице

Лазаревић, Емилија,
Институт за педагошка истраживања, Београд

Лалић Вучетић, Наташа,
Институт за педагошка истраживања, Београд

Летина, Алена,
Свеучилиште у Загребу, Учитељски факултет

Липковски, Александар,
Универзитет у Београду, Математички факултет

Литричин Дунић, Драгана,
Универзитет „Едуконс”, Учитељски факултет, Сремска Каменица

Љајко, Еуген,
Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет, Косовска Митровица

Мажгон, Јасна,
Универзитет у Љубљани, Филозофски факултет

Максимовић, Сава,
Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац

Малинић, Душица,
Институт за педагошка истраживања, Београд

Малиновић Јовановић, Нела,
Универзитет у Нишу, Учитељски факултет, Врање

Мандић, Биљана,
Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет

Марија Роза Маса Естеве,
Политехнички универзитет Каталоније, Истраживачки центар за историју технологије, Барселона, Шпанија

Маринковић, Снежана,
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет, Ужице

Марић, Мирослав,
Универзитет у Београду, Математички факултет

Маричић, Сања,
Универзитет у Крагујевцу,  Педагошки факултет, Ужице

Маричић, Софија,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Марковић, Живорад,
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука

Марковић, Оливера,
Универзитет у Крагујевцу,  Педагошки факултет, Ужице

Маројевић, Јована,
Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет, Никшић

Мартиновић, Драган,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Маћешић Петровић, Драгана,
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Мијановић, Никола,
Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет, Никшић

Милановић, Ивана,
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања

Миленовић, Живорад,
Универзитет у  Приштини, Учитељски факултет, Призрен

Милетић, Александра,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Милин, Владета,
Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Милинковић, Драгица,
Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет, Бијељина

Милинковић, Јасмина,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Милић, Саша,
Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет

Миличић, Драгана,
Универзитет у Београду, Биолошки факултет

Милосављевић, Бојана,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Милошева, Ленче,
Универзитет „Гоце Делчев”, Факултет медицинских наука, Штип

Мирков, Снежана,
Институт за педагошка истраживања, Београд

Митић, Љиљана,
Универзитет у Нишу, Учитељски факултет, Врање

Мићановић, Веселин,
Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет, Никшић

Мићић, Вишња,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Михајловић, Александра,
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина

Михајловић, Татјана,
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Мишчевић Кадијевић, Гордана,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Мрђа, Мирела,
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет, Сомбор

Мркаљ, Зона,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Никодиновска Банчотовска, Сузана,
Универзитет „Свети Климент Охридски”, Педагошки факултет, Скопље

Николић, Радмила,
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет, Ужице

Нововић, Татјана,
Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет, Никшић

Овесни, Кристинка,
Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Одовић, Гордана,
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Опачић, Зорана,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Опсеница, Сања,
Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет, Бијељина

Павловић, Јелена,
Институт за педагошка истраживања, Београд

Павловић, Слободан,
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет, Ужице

Пелемиш, Владан,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Перућица, Ранка,
Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет, Фоча

Петрова Гјоргјева, Емилија,
Универзитет „Гоце Делчев”, Факултет медицинских наука, Штип

Петровић Томанић, Оливера,
Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет, Бијељина

Пјанић, Кармелита,
Универзитет у Бихаћу, Педагошки факултет

Плазинић, Љиљана,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Поповић, Далиборка,
Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет

Пртљага, Јелена,
Висока школа струковних студија, Вршац

Пунишић, Силвана,
Центар за унапређење животних активности

Пурић, Далиборка,
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет, Ужице

Радисављевић Јанић, Снежана,
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања

Радишић, Јелена,
Институт за педагошка истраживања, Београд

Радовановић, Весна,
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Радуловић, Бранка,
Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет

Рајковић, Жељко,
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања

Ристановић, Душан,
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина

Романо, Даниел,
Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет, Бијељина

Сарвановић, Ана,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Симеуновић, Владо,
Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет, Бијељина

Симонета Поленги,
Католички универзитет Свето срце, Миланo, Италија

Снежана Лоренс,
Универзитет у Мидлесексу, Одељење за математику, Лондон, Велика Британија

Спасојевић, Перо,
Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет, Бијељина

Стакић, Мирјана,
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет, Ужице

Стаматовић, Јелена,
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет, Ужице

Станишић, Јелена,
Институт за педагошка истраживања, Београд

Станков Јовановић, Весна,
Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет

Станковић Јанковић, Тања,
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Босна и Херцеговина

Станковић, Дејан Вук,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Станковић, Милан,
Висока школа струковних студија за менаџмент у саобраћају, Ниш

Старијаш, Горана,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Стевановић, Јелена,
Институт за педагошка истраживања, Београд

Стојановић, Александар,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Стојановић, Буба,
Универзитет у Нишу, Учитељски факултет, Врање

Стојановић, Гордана,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Стојановић, Љубивоје,
Универзитет у Источном Сарајеву, Богословски факултет, Фоча

Стошић, Александра,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Сузић, Ненад,
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Тадић, Александар,
Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Такуја Баба,
Универзитет у Хирошими, Педагошки факултет, Јапан

Томевска Илиевска, Елизабета,
Универзитет „Свети Климент Охридски”, Филозофски факултет, Скопље

Тошковић, Оливер,
Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Требјешанин, Биљана,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Трифуновић, Весна,
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина

Ћебић, Милица,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Филиповић, Јелена,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Хаџи Јованчић, Невена,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Цвета Раздевшек Пучко,
Универзитет у Љубљани, Педагошки факултет, Словенија

Цветановић, Зорица,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Цветковић, Марина,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Чаламани, Соња,
Универзитет „Свети Климент Охридски”, Технички факултет, Битољ

Џиновић, Владимир,
Институт за педагошка истраживања, Београд

Шаранчић Чутура, Снежана,
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет, Сомбор

Шобајић, Драгољуб,
Универзитет у Београду, Факултет музичке уметности

 

 

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345