Захвалност рецензентима

Редакција жели да ода признање следећим рецензентима за њихов труд и подршку у рецензирању чланака за часопис Иновације у настави. Без помоћи ових професионалаца било би немогуће одржати постављене високе стандарде нашег научног часописа.

Списак рецензената часописа Иновације у настави:

PDF |

Наташа Ангелоска Галевска
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет у Скопљу, Северна Македонија

Александра Анђелковић
Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Србија

Радован Антонијевић
Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Србија

Татјана Атанасоска
Универзитет у Битољу, Педагошки факултет, Северна Македонија

Такуја Баба
Универзитет у Хирошими, Педагошки факултет, Јапан

Вељко Банђур
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Александар Бауцал
Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Србија

Вера Белокапић Шкунца
Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Србија

Сања Благданић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Милена Блажич
Универзитет у Љубљани, Педагошки факултет, Словенија

Драгана Богавац
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Жана Бојовић
Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу, Србија

Марија Бошњак Степановић
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Србија

Драго Бранковић
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Босна и Херцеговина

Бранислав Бројчин
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Србија

Невена Буђевац
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Тамара Валчић Булић
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Србија

Данијела Василијевић
Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу, Србија

Зорица Веиновић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Нада Вилотијевић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Јелена Врањешевић
Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Србија

Миља Вујачић
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија

Наташа Вујисић Живковић
Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Србија

Ана Вујовић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Јулијана Вучо
Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Србија

Дубравка Гласновић Грацин
Свеучилиште у Загребу, Учитељски факултет, Хрватска

Милица Глигоровић
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Србија

Ненад Глумбић
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Србија

Александра Гојков Рајић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Јорданка Горчева
Бугарска академија наука, Софија, Бугарска

Николета Гутвајн
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија

Лена Дамовска
Универзитет у Скопљу, Филозофски факултет, Северна Македонија

Мирко Дејић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Сунчица Денић
Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Србија

Оливера Дурбаба
Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Србија

Срђан Душанић
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Босна и Херцеговина

Рајка Ђевић
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија

Ивана Ђерић
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија

Оливера Ђокић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Миломир Ерић
Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу, Србија

Горан Зељић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Маријана Зељић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Ивана Зечевић
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Босна и Херцеговина

Вучина Зорић
Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет у Никшићу, Црна Гора

Мирсада Зукорлић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Љубица Ивановић Бибић
Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Србија

Станоје Ивановић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Деан Илиев
Универзитет у Битољу, Педагошки факултет, Северна Македонија

Александра Илић Рајковић
Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Србија

Миле Илић
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Босна и Херцеговина

Слагјана Јакимовик
Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки факултет, Скопље, Северна Македонија

Марина Јањић
Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Србија

Весна Јевремовић
Универзитет у Београду, Математички факултет, Србија

Александар Јовановић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Драженко Јоргић
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Босна и Херцеговина

Зорица Ковачевић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Јасмина Ковачевић
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Србија

Ђурђица Комленовић
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија

Ксенија Кончаревић
Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Србија

Емина Копас Вукашиновић
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија

Исидора Кораћ
Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре, Сремска Митровица, Србија

Данијела Костадиновић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Татјана Котева Мојхсовска
Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки факултет у Скопљу, Северна Македонија

Томислав Крзнар
Свеучилиште у Загребу, Учитељски факултет, Хрватска

Миленко Кундачина
Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу, Србија

Снежана Лоренс
Универзитет у Мидлесексу, Одељење за математику, Лондон, Велика Британија

Емилија Лазаревић
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија

Наташа Лалић Вучетић
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија

Харалампос Е. Лемонидис
Универзитет Западне Македоније, Факултет друштвено-хуманистичких наука, Одсек за основно образовање, Флорина, Грчка

Алена Летина
Свеучилиште у Загребу, Учитељски факултет, Хрватска

Александар Липковски
Универзитет у Београду, Математички факултет, Србија

Јасна Мажгон
Универзитет у Љубљани, Филозофски факултет, Словенија

Душица Малинић
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија

Нела Малиновић Јовановић
Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Србија

 

Биљана Мандић
Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Србија

Данимир Мандић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Снежана Маринковић
Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу, Србија

Мирослав Марић
Универзитет у Београду, Математички факултет, Србија

Сања Маричић
Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу, Србија

Софија Маричић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Оливера Марковић
Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу, Србија

Драган Мартиновић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

 Марија Роза Маса Естеве
Политехнички универзитет Каталоније, Истраживачки центар за историју технологије, Барселона, Шпанија

Драгана Маћешић Петровић
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Србија

Бране Микановић
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Босна и Херцеговина

Ивана Милановић
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија

Живорад Миленовић
Универзитет у  Приштини, Учитељски факултет у Призрену, Србија

Александра Милетић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Јасмина Милинковић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Саша Милић
Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора

Драгана Миличић
Универзитет у Београду, Биолошки факултет, Србија

Бојана Милосављевић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Ленче Милошева
Универзитет „Гоце Делчев“, Факултет медицинских наука у Штипу, Северна Македонија

Снежана Мирков
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија

Љиљана Митић
Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Србија

Александра Михајловић
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија

Татјана Михајловић
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Босна и Херцеговина

Гордана Мишчевић Кадијевић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Мирела Мрђа
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Србија

Зона Мркаљ
Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Србија

Радмила Николић
Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу, Србија

Гордана Одовић
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Србија

Зорана Опачић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Јелена Павловић
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија

Емилија Петрова Гјоргјева
Универзитет „Гоце Делчев“, Факултет медицинских наука, Штип, Северна Македонија

Кармелита Пјанић
Универзитет у Бихаћу, Педагошки факултет, Босна и Херцеговина

Симонета Поленги
Католички универзитет Свето срце, Миланo, Италија

Далиборка Поповић
Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац, Србија

Едвард Протнер
Универзитет у Марибору, Филозофски факултет, Словенија

Јелена Пртљага
Висока школа струковних студија, Вршац, Србија

Снежана Радисављевић Јанић
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија

Јелена Радишић
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија

Весна Радовановић
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Србија

Вера Радовић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Цвета Раздевшек Пучко
Универзитет у Љубљани, Педагошки факултет, Словенија

 Душан Ристановић
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија

Мирослава Ристић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Даниел Романо
Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет у Бијељини, Босна и Херцеговина

Ви Тионг Сеа
Универзитет у Мелбурну, Педагошки факултет, Викториа, Аустралија

Јосип Слишко
Самостални универзитет у Пуебли, Школа за физику и математику, Пуебла, Мексико

Јелена Стаматовић
Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу, Србија

Јелена Станишић
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија

Весна Станков Јовановић
Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Србија

Тања Станковић Јанковић
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Босна и Херцеговина

Дејан Вук Станковић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Милан Станковић
Висока школа струковних студија за менаџмент у саобраћају, Ниш, Србија

Јелена Стевановић
Институт за педагошка истраживања, Београд, Србија

Александар Стојановић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Буба Стојановић
Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Србија

Гордана Стојановић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Љубивоје Стојановић
Универзитет у Источном Сарајеву, Богословски факултет у Фочи, Босна и Херцеговина

Александра Стошић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Ненад Сузић
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Босна и Херцеговина

Александар Тадић
Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Србија

Биљана Требјешанин
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Весна Трифуновић
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија

Милица Ћебић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

 Лиангхуо Фан
Универзитет у Саутемптону, Педагошки факултет, Велика Британија

Јелена Филиповић
Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Србија

Невена Хаџи Јованчић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Зорица Цветановић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

 Марина Цветковић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Снежена Шаранчић Чутура
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору, Србија

Драгољуб Шобајић
Универзитет у Београду, Факултет музичке уметности, Србија

Клара Скубиц Ерменц
Универзитет у Љубљани, Филозофски факултет, Словенија

 

 

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345