Захвалност рецензентима

Редакција жели да ода признање следећим рецензентима за њихов труд и подршку у рецензирању чланака за часопис Иновације у настави. Без помоћи ових професионалаца било би немогуће одржати постављене високе стандарде нашег научног часописа.

Списак рецензената часописа Иновације у настави:

PDF |

Aлександар Стојановић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Александар Липковски, редовни професор,
Универзитет у Београду, Математички факултет

Александар Стојадиновић, доцент,
Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању

Александар Тадић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Александра Анђелковић, ванредни професор,
Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању

Александра Блатешић, ванредни професор,
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Александра Гојков Рајић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Александра Илић Рајковић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Александра Јоксимовић, редовни професор,
Универзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметности

Александра Милетић, ванредни професор,
Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности

Александра Михајловић, ванредни професор,
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини

Александра Стошић, доцент,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Алена Летина, ванредни професор,
Свеучилиште у Загребу, Учитељски факултет

Ана Вујовић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Aна Ђорђевић, доцент,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Aна Сарвановић, доцент,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Ана Петровић Дакић, доцент,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Ана Спасић Стошић, доцент,
Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању

Анђела Шошкић, доцент,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Биљана Лунгулов, доцент,
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Биљана Мандић, ванредни професор,
Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет

Биљана Новковић Цветковић, ванредни професор,
Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању

Биљана Павловић, редовни професор,
Универзитет у Приштини – Косовској Митровици, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић

Биљана Радић Бојанић, редовни професор,
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Божана Рашковић, асистент са докторатом,
Универзитет у Приштини – Косовској Митровици, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић

Бојан Марковић, доцент,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Бојана Ковачевић Петровић, доцент,
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Бојана Милосављевић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Бране Микановић, редовни професор,
Универзитет у бањој Луци, Филозофски факултет

Бранка Радуловић, научни сарадник,
Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, департман за физику

Буба Стојановић, редовни професор,
Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању

Валентина Хамовић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Ведран Голијанин, доцент,
Универзитет у Источном Сарајеву, Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки”

Вера Вечански, доцент,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Владета Милин, доцент,
Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Весна Богдановић, ванредни професор,
Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Весна Радовановић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Весна Трифуновић, редовни професор,
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини

Вишња Мићић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Владан Пелемиш, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Владимир Вукомановић Растегорац, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Владо Симеуновић, редовни професор,
Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет у Бијељини

Вучина Зорић, редовни професор,
Универзитет у Црној Гори, Филозофски факултет

Горан Ћеранић, ванредни професор,
Универзитет у Црној Гори, Филозофски факултет

Горана Старијаш, доцент,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Гордана Мишчевић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Гордана Одовић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Гордана Степић, доцент,
Универзитет у Новом Пазару, Департман за филозофске науке и уметност

Грозданка Гојков, редовни професор,
Српска академија образовања у Београду

Далиборка Поповић, ванредни професор,
Универзитет у Приштини – Косовској Митровици, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић

Далиборка Пурић, ванредни професор,
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу

Данијела Василијевић, редовни професор,
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу

Данијела Ђоровић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Данијела Костадиновић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Данимир Мандић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Дарко Стојановић, доцент,
Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању

Деан Илиев, редовни професор,
Универзитет „Св. Климент Охридски”, Педагошки факултет у Битољу

Дејан Вук Станковић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Дијана Вучковић, ванредни професор,
Универзитет у Црној Гори, Филозофски факултет

Драган Бранковић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Драгана Богавац, редовни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Драгана Божић Ленард, доцент,
Свеучилиште Јосипа Јурја Штросмајера, Факултет електротехнике, рачунарства и информацијских технологија Осијек

Драгана Вуковић Војновић, наставник страног језика,
Универзитет у Новом Саду, Природно- математички факултет

Драгана Маћешић Петровић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Драгана Миличић, доцент,
Универзитет у Београду, Биолошки факултет

Драгана Станојевић, редовни професор,
Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању

Драгица Милинковић, доцент,
Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет у Бијељини

Драгица Тривић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Хемијски факултет

Драго Бранковић, професор емеритус,
Академија наука и умјетности РС

Драгољуб Драган Шобајић, редовни професор у пензији,
Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности

Душан Ристановић, ванредни професор,
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини

Душица Малинић, научни сарадник,
Институт за педагошка истраживања

Ђорђе Јанковић, доцент,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Емилија Лазаревић, научни саветник,
Институт за педагошка истраживања

Емина Копас Вукашиновић, редовни професор,
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини

Еуген Љајко, ванредни професор,
Универзитета у Приштини – Косовској Митровици, Природно- математички факултет

Желимир Драгић, доцент,
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Жељко Рајковић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања

Живорад Марковић, редовни професор,
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Јагодини

Живорад Миленовић, редовни професор,
Универзитет у Приштини – Косовској Митровици, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић

Зона Мркаљ, редовни професор,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Зорана Опачић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Зорица Веиновић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача у Београду

Зорица Ковачевић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Зорица Савић Ненадовић, универзитетски наставник страног језика,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Зорица Цветановић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Иван Прскало, редовити професор,
Свеучилиште у Загребу, Учитељски факултет

Ивана Дробни, редовни професор,
Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности

Ивана Зечевић, редовни професор,
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Ивана Иванић, доцент,
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Ивана Ристић, доцент,
Универзитет у Приштини – Косовскa Митровицa, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић

Ивана Тасић Митић, доцент,
Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању

Ивица Радовановић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Ивко Николић, доцент,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача у Београду

Исидора Кораћ, професор,
Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сирмијум, Сремска Митровица

Јасмина Милинковић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Јелена Врањешевић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Јелена Вујић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Јелена Панић Мараш, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Јелена Станишић, научни сарадник,
Институт за педагошка истраживања

Јелена Станковић, доцент,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Јелена Стевановић, виши научни сарадник,
Институт за педагошка истраживања

Јелена Филиповић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Јелена Цветковић Црвеница, редовни професор,
Универзитет у Нишу, Факултет уметности

Јована Маројевић, доцент,
Универзитет у Црној Гори, Филозофски факултет

Катарина Путица, научни сарадник,
Универзитет у Београду, Хемијски факултет

Кармелита Пјанић, редовни професор,
Универзитет у Бихаћу, Педагошки факултет

Кристинка Овесни, редовни професор,
Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Кристинка Селаковић, доцент,
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу

Ксенија Кончаревић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Љиљана Митић, редовни професор,
Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању

Љиљана Пауновић, ванредни професор,
Универзитета у Приштини – Косовској Митровици, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић

Љиљана Плазинић, доцент,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Љубивоје Стојановић, редовни професор,
Универзитет у Источном Сарајеву, Богословски факултет у Фочи

Љубица Весић, доцент,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Љубица Ивановић Бибић, ванредни професор,
Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет

Маја Соколовић Игњачевић, доцент,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Марија Бошњак Степановић, ванредни професор,
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору

Марија Павловић, доцент, Универзитет у Београду,
Факултет за образовање учитеља и васпитача

Маријана Зељић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Маријана Папрић, доцент, Универзитет у Београду,
Факултет за образовање учитеља и васпитача

Марина Јањић, редовни професор,
Универзитет у Нишу, Филозофски факултет

Маринел Негру, редовни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Марта Дедај, професор струковних студија,
„Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум”, Сремска Митровица

Милана Дабић Боричић, доцент,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Миланка Џиновић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Миле Илић, редовни професор,
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Милена Ивануш Грмек, редовни професор,
Универзитет у Марибору, Педагошки факултет

Милица Мирић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Миља Вујачић, виши научни сарадник,
Институт за педагошка истраживања

Мирјана Даничић, доцент,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Мирјана Маричић, асистент са докторатом,
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору

Мирјана Стакић, ванредни професор,
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу

Мирослав Марић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Математички факултет

Мирослава Ристић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Мирсада Зукорлић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Нада Вилотијевић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Нака Никшић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Наташа Ангелоска Галевска, редовни професор,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски” у Скопљу

Наташа Јанковић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Наташа Кривокапић, доцент,
Универзитет у Црној Гори, Филозофски факултет

Наташа Лалић Вучетић, научни сарадник,
Институт за педагошка истраживања

Наташа Николић, доцент,
Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Наташа Радусин Бардић, ванредни професор,
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Наташа Танчић, асистент са докторатом,
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Невена Буђевац, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Невена Цековић, доцент,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Нела Малиновић Јовановић, редовни професор,
Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању

Ненад Сузић, редовни професор,
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Ненад Томовић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Никола Мијановић, редовни професор,
Универзитет у Црној Гори, Филозофски факултет

Николина Зобеница, редовни професор,
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Оливера Ђокић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Предраг Милосављевић, доцент,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Предраг Пртљага, професор струковних студија,
Висока школа струковних студија за Васпитаче „Михајло Палов” у Вршцу

Раде Шаровић, ванредни професор,
Универзитет у Црној Гори, Филозофски факултет

Радмила Бодрич, ванредни професор,
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Радмила Стојановић, наставник вештина,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Радомир Арсић, редовни професор,
Универзитет у Приштини – Косовскa Митровицa, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић

Ранка Перућица, доцент,
Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет у Фочи

Руженка Шимоњи Чернак, редовни професор,
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору

Сандра Јосиповић, виши лектор,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Сања Благданић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Сања Маричић, редовни професор,
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу

Сања Маричић Месаровић, ванредни професор,
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Сања Милић, ванредни професор,
Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет у Бијељини

Сања Опсеница, редовни професор,
Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет у Бијељини

Селена Станковић, ванредни професор,
Универзитет у Нишу, Филозофски факултет

Славиша Јењић, ванредни професор,
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Слободан Павловић, доцент,
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу

Снежана Мирков, научни сарадник,
Институт за педагошка истраживања

Сњежана Кевић Зрнић, доцент,
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Софија Маричић, доцент,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Станко Цвјетићанин, редовни професор,
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору

Страхиња Полић, доцент,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Сузана Никодиновска Банчотовска, редовни професор,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски” у Скопљу

Тања Станковић Јанковић, редовни професор,
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Татјана Котева Мојсовска, редовни професор,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски” у Скопљу

Татјана Михајловић, ванредни професор,
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Татјана Нововић, редовни професор,
Универзитет у Црној Гори, Филозофски факултет

Урош Шуваковић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Филдуза Прушевић Садовић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Филип Којић, доктор наука спорта и физичког васпитања,
Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача

Josip Sliško, PhD,
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México

 

 

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345