Захвалност рецензентима

Редакција жели да ода признање следећим рецензентима за њихов труд и подршку у рецензирању чланака за часопис Иновације у настави. Без помоћи ових професионалаца било би немогуће одржати постављене високе стандарде нашег научног часописа.

Списак рецензената часописа Иновације у настави:

PDF |

Алена Летина, ванредни професор,
Свеучилиште у Загребу, Учитељски факултет

Aлександар Стојановић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Aна Ђорђевић, доцент,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Aна Сарвановић, доцент,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Иван Прскало, редовити професор,
Свеучилиште у Загребу, Учитељски факултет

Јосип А. Слишко,
Факултет за физику и математику (за математичке и физичке науке), Аутономни универзитет, Пуебла, Мексико

Милена Ивануш Грмек, редовни професор,
Универзитет у Марибору, Педагошки факултет

Mаријана Папрић, доцент,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Александар Липковски, редовни професор,
Универзитет у Београду, Математички факултет

Александар Стојадиновић, доцент,
Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању

Александар Тадић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Александра Анђелковић, ванредни професор,
Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању

Александра Блатешић, ванредни професор,
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Александра Гојков Рајић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Александра Илић Рајковић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Александра Јоксимовић, редовни професор,
Универзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметности

Александра Милетић, ванредни професор,
Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности

Александра Михајловић, ванредни професор,
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини

Александра Стошић, доцент,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Ана Вујовић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Ана Петровић Дакић, доцент,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Ана Спасић Стошић, доцент,
Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању

Анђела Шошкић, доцент,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Биљана Мандић, ванредни професор,
Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет

Биљана Новковић Цветковић, ванредни професор,
Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању

Биљана Павловић, редовни професор,
Универзитет у Приштини – Косовској Митровици, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић

Божана Рашковић, асистент са докторатом,
Универзитет у Приштини – Косовској Митровици, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић

Бојана Ковачевић Петровић, доцент,
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Бојана Милосављевић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Бранка Радуловић, научни сарадник,
Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, департман за физику

Буба Стојановић, редовни професор,
Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању

Валентина Хамовић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Ведран Голијанин, доцент,
Универзитет у Источном Сарајеву, Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“

Вера Вечански, доцент,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Весна Радовановић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Весна Трифуновић, редовни професор,
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини

Вишња Мићић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Владан Пелмиш, доцент,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Владимир Вукомановић Растегорац, доцент,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Владо Симеуновић, редовни професор,
Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет у Бијељини

Вучина Зорић, редовни професор,
Универзитет у Црној Гори, Филозофски факултет

Горан Ћеранић, ванредни професор,
Универзитет у Црној Гори, Филозофски факултет

Горана Старијаш, доцент,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Гордана Мишчевић , редовни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Гордана Одовић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Гордана Степић, доцент,
Универзитет у Новом Пазару, Департман за филозофске науке и уметност

Грозданка Гојков, редовни професор,
Српска академија образовања у Београду

Далиборка Поповић, ванредни професор,
Универзитет у Приштини – Косовској Митровици, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић

Далиборка Пурић, ванредни професор,
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу

Данијела Василијевић, редовни професор,
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу

Данијела Ђоровић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Данијела Костадиновић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Данимир Мандић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Дарко Стојановић, доцент,
Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању

Деан Илиев, редовни професор,
Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки факултет у Битољу

Дејан Вук Станковић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Дијана Вучковић, ванредни професор,
Универзитет у Црној Гори, Филозофски факултет

Драган Бранковић, доцент,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Драгана Богавац, редовни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Драгана Маћешић Петровић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Драгана Миличић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Биолошки факултет

Драгана Станојевић, редовни професор,
Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању

Драгица Милинковић, доцент,
Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет у Бијељини

Драгица Тривић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Хемијски факултет

Драго Бранковић, професор емеритус,
Академија наука и умјетности РС

Драгољуб Драган Шобајић, редовни професор у пензији,
Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности

Душан Ристановић, ванредни професор,
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини

Душица Малинић, научни сарадник,
Институт за педагошка истраживања

Емилија Лазаревић, научни саветник,
Институт за педагошка истраживања

Емина Копас Вукашиновић, редовни професор,
Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини

Еуген Љајко, ванредни професор,
Универзитета у Приштини – Косовској Митровици, Природно-математички факултет

Желимир Драгић, доцент,
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Живорад Марковић, редовни професор,
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Јагодини

Живорад Миленовић, редовни професор,
Универзитет у Приштини – Косовској Митровици, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић

Зона Мркаљ, редовни професор,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Зорана Опачић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Зорица Веиновић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет у Београду

Зорица Ковачевић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Зорица Савић Ненадовић, универзитетски наставник страног језика,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Зорица Цветановић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Ивана Дробни, редовни професор,
Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности

Ивана Зечевић, редовни професор,
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Ивана Иванић, доцент,
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Ивана Ристић, доцент,
Универзитет у Приштини – Косовскa Митровицa, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић

Ивана Тасић Минић, доцент,
Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању

Ивица Радовановић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Ивко Николић, доцент,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет у Београду

Јасмина Милинковић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Јелена Врањешевић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Јелена Вујић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Јелена Панић Мараш, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Јелена Станишић, научни сарадник,
Институт за педагошка истраживања

Јелена Станковић, доцент,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Јелена Стевановић, виши научни сарадник,
Институт за педагошка истраживања

Јелена Филиповић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Јелена Цветковић Црвеница, редовни професор,
Универзитет у Нишу, Факултет уметности

Јована Маројевић, доцент,
Универзитет у Црној Гори, Филозофски факултет

Катарина Путица, научни сарадник,
Универзитет у Београду, Хемијски факултет

Кристинка Овесни, редовни професор,
Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Ксенија Кончаревић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Љиљана Митић, редовни професор,
Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању

Љиљана Пауновић, ванредни професор,
Универзитета у Приштини – Косовској Митровици, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић

Љубивоје Стојановић, редовни професор,
Универзитет у Источном Сарајеву, Богословски факултет у Фочи

Љубица Ивановић Бибић, ванредни професор,
Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет

Маја Соколовић Игњачевић, доцент,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Марија Бошњак Степановић, ванредни професор,
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору

Марија Павловић, доцент,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Маријана Зељић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Марина Јањић, редовни професор,
Универзитет у Нишу, Филозофски факултет

Маринел Негру, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Марта Дедај, професор струковних студија,
„Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум“, Сремска Митровица

Миланка Џиновић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Миле Илић, редовни професор,
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Милена Ивануш Грмек, редовни професор,
Универзитет у Марибору, Педагошки факултет

Миља Вујачић, виши научни сарадник,
Институт за педагошка истраживања

Мирјана Даничић, доцент,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Мирјана Маричић, асистент са докторатом,
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору

Мирјана Стакић, ванредни професор,
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу

Мирослав Марић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Математички факултет

Мирослава Ристић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Мирсада Зукорлић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Нада Вилотијевић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Нака Никшић, доцент,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Наташа Ангелоска Галевска, редовни професор,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ у Скопљу

Наташа Јанковић, доцент,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Наташа Кривокапић, доцент,
Универзитет у Црној Гори, Филозофски факултет

Наташа Лалић Вучетић, научни сарадник,
Институт за педагошка истраживања

Наташа Николић, доцент,
Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Невена Буђевац, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Невена Цековић, доцент,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Нела Малиновић Јовановић, редовни професор,
Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању

Ненад Сузић, редовни професор,
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Ненад Томовић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Никола Мијановић, редовни професор,
Универзитет у Црној Гори, Филозофски факултет

Оливера Ђокић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Предраг Милосављевић, доцент,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Предраг Пртљага, професор струковних студија,
Висока школа струковних студија за Васпитаче „Михајло Палов“ у Вршцу

Раде Шаровић, ванредни професор,
Универзитет у Црној Гори, Филозофски факултет

Радмила Стојановић, наставник вештина,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Радомир Арсић, редовни професор,
Универзитет у Приштини – Косовскa Митровицa, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић

Рајковић Жељко, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања

Ранка Перућица, доцент,
Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет у Фочи

Сандра Јосиповић, виши лектор,
Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Сања Благданић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Сања Маричић, редовни професор,
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу

Сања Маричић Месаровић, ванредни професор,
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Сања Опсеница, редовни професор,
Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет у Бијељини

Славиша Јењић, ванредни професор,
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Слободан Павловић, доцент,
Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу

Снежана Мирков, научни сарадник,
Институт за педагошка истраживања

Сњежана Кевић Зрнић, доцент,
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Софија Маричић, доцент,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Станко Цвјетићанин, редовни професор,
Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору

Сузана Никодиновска Банчотовска, редовни професор,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ у Скопљу

Тања Станковић Јанковић, редовни професор,
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Татјана Котева Мојсовска, редовни професор,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ у Скопљу

Татјана Михајловић, ванредни професор,
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Татјана Нововић, редовни професор,
Универзитет у Црној Гори, Филозофски факултет

Урош Шуваковић, редовни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Филдуза Прушевић Садовић, ванредни професор,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Филип Којић, доктор наука спорта и физичког васпитања,
Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

 

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345