Vol. 30 No. 3 >>> ИЗАЗОВИ ОДРАСТАЊА И НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Садржај

Уводна реч гостујућих уредника
Валентина Хамовић
Вишња Мићић
Владимир Вукомановић Растегорац

 

1. Методички проблеми у програмском оквиру за учење латинице као другог писма у настави српског језика
Зорица В. Цветановић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Маринел А. Негру, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Љиљана Ј. Келемен Милојевић, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михајло Палов“, Вршац

 

2. Методичка функционалност компоненaтa уџбеничких дефиниција субјекта и предиката у првом циклусу образовања
Вишња М. Мићић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду

 

3. Функционалност наставе писменог изражавањау средњој школи (на примеру административног стила)
Ђорђе М. Јанковић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду

 

4. Место и значај авангарде у савременој настави књижевности
Јелена С. Панић Мараш, Учитељски факултет, Универзитет у Београду

 

5. Померање хоризонта рецепције – савремена поезија за ученике основношколског узраста
Бојан М. Марковић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду

 

6. The Impact of the Students’ Age on the Literary Text Analysis Approach: Teaching Methods and Approaches in Primary Education
Daniela Andonovska-Trajkovska, Faculty of Education, Bitola, “St. Kliment Ohridski” University of Bitola, Republic of Macedonia

 

7. Између басне и билдунгсромана – Тајна кокошке Лепосаве и Балада о сиромаштву Милована Данојлића
Валентина В. Хамовић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду

 

8. Андрић и Бајрон или Преображај лепотом – „Бајрон у Синтри“ као предлог за школску лектиру –
Слађана В. Јаћимовић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду

 

9. Тумачење поезије за децу као могућност образовања о смрти: зашто и како
Владимир М. Вукомановић Растегорац, Учитељски факултет, Универзитет у Београду

 

10. Методички приступ мотиву смрти у разредној настави
Валерија Б. Јанићијевић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду

 

11. Слике традиционалне културе у настави Српског језика за млађе разреде
Милена Б. Митровић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду

 

12. Видови идеолошког дискурса у књижевности за децу и младе
Зорана З. Опачић, Учитељски факултет, Универзитет у Београду

 

13. Приказ 1: Француско-српски речник
Јовица Микић, ООШ „Владислав Рибникар“ Београд

 

14. Приказ 2: Речник Чешко-српског речника
Сузана Мунћан, ОШ „Сава Мунћан“ Крушчица, Бела Црква

 

15. Корисне веб локације
др Мирослава Ристић, Учитељски факултет, Београд

 

16. Корекција

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345