Vol. 32 No. 4

Садржај

 

1. Дидактичке основе и образовно-васпитни ефекти индивидуално планиране наставе
Љиљана С. Јерковић, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет, Босна и Херцеговина

 

2. Ефекти примене методе учења путем решавања проблема у настави природних наука
Катарина Б. Путица, Универзитет у Београду, Иновациони центар Хемијског факултета
Драгица Д. Тривић, Универзитет у Београду, Хемијски факултет

 

3. Визуелне уметности и наука – могућности и ограничења њиховог интегрисања у првом циклусу основног образовања и васпитања
Вера Д. Вечански, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Сања Р. Благданић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Марија М. Павловић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

4. Квалитетно читање и вођење забиљешки у настави
Сњежана Б. Кевић-Зрнић, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет у Бањој Луци, Босна и Херцеховина
Тања В. Станковић-Јанковић, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет у Бањој Луци, Босна и Херцеховина
Ненад Г. Сузић, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет у Бањој Луци, Босна и Херцеховина

 

5. Имплицитна уверења васпитача о природи детета и могућностима развоја
Благица М. Златковић, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању
Милица Н. Ристић, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању

 

6. Samoprocjena stavova studenata odgojiteljskog studija prema roditeljima i radu s njima
Adrijana K. Višnjić Jevtić, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Republika Hrvatska
Maja D. Pajtak, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Republika Hrvatska

 

7. Environmental Attitudes of Macedonian School Students in the Period 1995-2016
Mile S. Srbinovski, South East European University, Institute for Environment and Health, Tetovo, The Republic of North Macedonia

 

8. The Role of Digital Games in Children’S Life
Stajka B. Rajić, University of Belgrade
Alma Tasevska, Ss. Cyril and Methodius University, Institute of Pedagogy, Faculty of Philosophy-Skopje, The Republic of North Macedonia

 

9. L’école et les élèves roms en Serbie: fossés à combler
Marija M. Apostolović, Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3, République française

 

10. Основни принципи школе спорта у раду са децом млађег основношколског узраста
Ненад М. Синђелић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

11. Коришћење мобилних апликација у наставном процесу учења страних језика на терцијарном образовном нивоу
Тијана Д. Гајић, Универзитет Сингидунум
Неда М. Маенза, Универзитет Сингидунум

 

12. Приказ: ДАРОВИТОСТ И КРЕАТИВНОСТ – ИЗАЗОВИ И ДИЛЕМЕ
Грозданка Гојков, Александра Гојков-Рајић и Александар Стојановић (2018). Београд: Српска академија образовања, стр. 348.

 

13. Приказ: УВАЖАВАЊЕ РАЗЛИЧИТОСТИ У ФУНКЦИЈИ ПОЗИТИВНОГ РАЗВОЈА ДЕЦЕ И МЛАДИХ
Рајка Ђевић и Николета Гутвајн (ур.) (2018). Београд: Институт за педагошка истраживања, 218 стр.

 

14. Корисне веб локације
др Мирослава Ристић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345