Vol. 30 No. 1

Садржај

 

1. Образовни обрт: Ка савременим теоријама образовања у уметности и култури
Ана Д. Сарвановић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

2. Самовредновање и квалитет педагошког рада школе
Софија В. Маричић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

3. A few considerations of climbing-snail problem: Fibonacci’s error, problem’s popularity and Mexican students’ performances
Carolina Cenobio Castillo, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México
Josip A. Slisko, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México
Lidia A. Hernández Rebollar, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México
Adrián Corona Cruz, Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México

 

4. Компетенције васпитача за рад са даровитом децом
Мирјана М. Николић, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица
Радован Б. Грандић, Филозофски факултет, Oдсек за педагогију, Нови Сад
Милош Р. Павловић, ОШ „Бранко Радичевић“, Сремска Митровица

 

5. Правила сталности збира и разлике као основа стратегија рачунања
Светлана М. Илић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Маријана Ж. Зељић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

6. Ка кохерентној структури уџбеника математике – анализа уџбеника према структурним блоковима ТИМСС истраживања
Мила С. Јелић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Оливера Ј. Ђокић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

7. Породични контекст као дио предшколског институционалног амбијента у Црној Гори
Татјана Л. Нововић, Душанка В. Поповић, Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора

 

8. Облици васпитно-образовне подршке потенцијалима даровитих ученика у разредној настави
Лејла Н. Муратовић, Универзитет у Тузли, Филозофски факултет, Босна и Херцеговина
Мевлиса М. Мусић, Основна школа „Пурачић“ , Лукавац, Босна и Херцеговина

 

9. Образовање за вредности грађанског друштва
Иљаз А. Османлић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Наставно одељење у Новом Пазару

 

10. Анализа коришћења електронског портфолија на високошколским институцијама
Марија Д. Лекић, Факултет за саобраћај, комуникације и логистику, Беране, Црна Гора
Данијела Г. Милошевић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука

 

11. Концепт енглеског језика као лингве франке и његова улога у формирању образовних језичких политика у Европи
Александра Д. Павић Панић, „Техноарт Београд“, Београд

 

12. Приказ 1: Заокружен прилог развоју истраживачке праксе у нашој школи /приказ књиге/
Биљана Требјешанин, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

13. Приказ 2: Морфолошко-семантичке карактеристике бројева у српском језику /приказ књиге/
Ана Љ. Петровић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

14. Прилог: Примена програма OneNote у образовању
Срђан М. Стевић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет

 

15. Корисне веб локације
др Мирослава Ристић, Учитељски факултет, Београд

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345