Vol. 31 No. 4

Садржај

1. Квалитет проблемски оријентисане наставе и постигнуће ученика
Наташа Т. Николић, Универзитет у Београду, Филозофски факултет

 

2. From Anthropocentrism to Ecocentrism in Teaching Science and Social Studies
Zorica P. Veinović, University of Belgrade, Teacher Education Faculty
Јеlena M. Stanišić, Institute for Educational Reasearch, Belgrade

 

3. Настава српског језика у функцији подстицања читалачких интересовања ученика млађег школског узраста
Далиборка С. Пурић, Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу

 

4. Дигитални дихотомни кључ у ботаничком образовању ученика основне школе
Бранко В. Анђић, Универзитет Црне Горе, Природно-математички факултет у Подгорици
Станко М. Цвјетићанин, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору
Мирјана Т. Маричић, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору
Данијела Д. Стешевић, Универзитет Црне Горе, Природно-математички факултет у Подгорици

 

5. Ученичка перцепција сарадње у пројектном моделу наставе природе и друштва
Душан П. Ристановић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини

 

6. Ставови наставника према примени индивидуализације у описном оцењивању ученика
Драгана Љ. Станојевић, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању
Александра С. Јовановић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет

 

7. Дете и одрасли у светлу феноменолошких схватања М. Мерло-Понтија
Миломир Д. Ерић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу
Снежана С. Маринковић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу

 

8. Чиниоци ефикасног управљања разредом у настави музике у основној школи
Славица Д. Стефановић, Универзитет у Београду, Факултет музичке уметности у Београду

 

9. Конструкционизам у настави страних језика – језичка употреба као полазно становиште у процесима учења и подучавања страног језика
Јелена Љ. Вујић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет

 

10. Модел ИБТ 3Д технологије у систему дуалног образовања
Божа Д. Миљковић, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору
Малиша Р. Жижовић, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору

 

11. Ризици виртуелног света за младе и превенција зависности од интернета
Јована Д. Јоковић, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

 

12. Интеркултурална компетенција: један од циљева наставе енглеског језика у Србији?
Вера В. Ошмјански, Висока школа социјалног рада, Београд
Лидија В. Беко, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

 

13. Приказ: Teмaтски збoрник истрaживaњa у шкoли
Сaњa В. Грбић, Институт зa пeдaгoшкa истрaживaњa

 

14. Корисне веб локације
др Мирослава Ристић, Учитељски факултет, Београд

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345