Неопходност верског образовања за развој целосне личности

др Бошко Миловановић, Учитељски факултет у Призрену, Лепосавић, Универзитет у Приштини,
имeјл: bosko.lj.milovanovic@gmail.com
др Хаџи Милош В. Видаковић, Факултет спорта и физичког васпитања, Лепосавић, Универзитет у Приштини

Иновације у настави, XXVIII, 2015/2, стр. 89–96

doi:10.5937/inovacije1502089M

|PDF|

 

Резиме: Циљ образовања и васпитања као целовите категорије може да буде само један – стварање слободне и целосне личности. У том смислу, незаобилазан је значај верског образовања. Наше школство има историјску улогу на путу остварења верског образовања. Умногоме је олакшан процес верског образовања, па и васпитања, јер је верска настава враћена у школу. То је неопходна мера за досезање циља – развоја слободне, просвећене личности. Од ученика, „малог човека“, не треба стварати ни Ничеовог натчовека, ни атеизираног нечовека, него је потребно омогућити потпуну реализацију његове личности и непрестано напредовање ка бивању човеком.

Кључне речи: верско образовање, верско васпитање, личност, духовност

Summary: The aim of education and pedagogical work as a complex category can be a unique one – creating free and complete personality. In this sense, significance of  Religious education is unavoidable. Our school system has a historical role in the path of realising religious education. The process of religious education and pedagogical  work has been simplified, because Religious Education has become a school subject. This is where we need the measure for reaching the aim, towards development of free,
enlightened personality. A student “little man” should not be either Nice’s super-human or atheist non-human, but it is necessary to realise complete realisation of his  personality and permanent advancement towards being a man.

Key words: Religious education, religious pedagogical work, personality, spirituality.

 

Литература

 • Berđajev, N. (2001). Smisao stvaralaštva. Beograd: BRIMO.
 • Berđajev, N. (2002а). O čovekovom ropstvu i slobodi. Beograd: BRIMO.
 • Berđajev, N. (2002b). Carstvo duha i carstvo ćesara. Beograd: BRIMO.
 • Biblija, Sveto pismo (2005), Glas crkve, eparhija Šabačko-valjevska. Valjevo, Šabac.
 • Bojanin, S. (2002). Tajna škole. Beograd: Samostalno izdanje Bojanin Micić.
 • Bojanin, S. (2009). Gordijev čvor. Vrnjačka Banja: Bratstvo Sv. Simeona Mirotočivog.
 • Đorđević, J. (2009): Problemi i uloga pedagoških ciljeva sa osvrtom na taksonomiju obrazovanja. U: Špijunović, K. (ur.). Obrazovanje i usavršavanje nastavnika – Ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovnog rada (39– 52). Užice: Učiteljski fakultet.
 • Hamvaš, B. (1999): Scientia Sacra II – Hrišćanstvo. Beograd: Dereta.
 • Hegel, G. (1986). Estetika. Beograd: BIGZ.
 • Jerotić, V. (2002). Individuacija i (ili) oboženje. Beograd: Ars Libri.
 • Jerusalimski, K. (2009). Katiheze i ostala dela. Nikšić: Manastir Ostrog.
 • Komenski, J. (1997). Velika didaktika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Menj, A. (1999). Izvori religije. Beograd: Zepter Book World.
 • Milovanović, B. i Stakić, M. (2014). Smisao i značaj verskog obrazovanja. Pedagogija, 69 (4), 505–511.
 • Potkonjak, N. (2009). Cilj vaspitanja je polazište, osnova i okvir svakog društveno organizovanog vaspitanja i pedagogije čiji je ono predmet proučavanja. U: Špijunović, K. (ur.). Obrazovanje i usavršavanje nastavnika – Ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovnog rada (19–38). Užice: Učiteljski fakultet.
 • Spinoza, B. (1983). Etika. Beograd: BIGZ.
 • Vraneš, A.,Marković, Lj., Janićijević, J. (2008): Etičnost u nauci i kulturi. Beograd: Filološki fakultet.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345