Утицај хришћанских вредности породичног васпитања на васпитање и образовање у друштву

Стевица П. Матко, студент мастер академских студија Православни богословски факултет, Београд,
имeјл: s.p.matko@gmail.com

Иновације у настави, XXVIII, 2015/2, стр. 97–104

doi:10.5937/inovacije1502097M

|PDF|

 

Резиме: У раду је сагледан утицај породичног васпитања, испуњеног хришћанским вредностима, на васпитање и образовање у нашем друштву. Затим, шта је право васпитање, какво је стање у савременом васпитању код нас, а све то кроз анализу основних поставки учења Светог Јована Златоустог и Светог Николаја Велимировића. Настојано је да се установи шта је то заједничко у њиховим ставовима, у чему се њихови ставови ипак разликују, и како узети заједно могу потпуније да расветле приступ образовања. Та анализа, базирана на проучавању њихових дела, показала је следеће: 1) Човек је Божије створење које је првенствено створено за учење Божије науке; 2) Извор и седиште васпитања целог човечанства је Богочовек Исус Христос; 3) Темељ духовног живота и васпитања је у породици као домаћој Цркви; 4) За правилно васпитање је неопходан духован и делатан рад који ће усмерити ученика ка слободном духовно-истраживачком раду, односно да ученик научи да самостално размишља и доноси исправне закључке, а не да само одражава мисли других људи учећи их напамет.

Кључне речи: Бог, човек, васпитање, образовање, друштво.

Summary: In the paper, we observed the influence of family upbringing, fulfilled with Christian values, on pedagogical and educational work in our country. Then, what real upbringing is, what is the state in contemporary upbringing in our country, and everything through the analysis of basic postulates of learning of St Jovan Zlatousti and St Nikolaj Velimirovic. It has been attempted to determine what is common in their attitudes, what the ways they differ are, and how they taken together can fully enlighten
the approach to education. This analysis, based on studying their work showed the following: 1) A man is a heavenly creature created primarily for learning God’s science; 2) Source and setting of upbringing the whole manhood is Godlyman Jesus Christ; 3) The foundation of spiritual life and upbringing is in the family as a domestic Church; 4) Right upbringing means necessary spiritual and purposeful work which will direct a student towards free spiritual-research work, i.e. that a student should individually think and bring correct conclusions, and not only to express the thoughts of other people learning by heart.

Key words: God, man, upbringing, education, society.

 

Литература

 • Biblija ili Sveto Pismo Staroga i Novoga zavjeta (1974). Beograd: Biblijsko društvo.
 • Karelin, R. (2012). Tajna spasenja. Podmaine: Manastir Uspenja Presvete Bogorodice.
 • Lutovac, S. (2006). Poročne bolesti – poputnina za pakao. Linc: Srpska pravoslavna crkvena opština.
 • Nedović, V. (1991). Prilozi teoriji obrazovanja. Kraljevo: Slovo.
 • Nepoznati autor. (1887). Nekoliko savjeta odnosno moralnog vaspitanja djece, (s ruskog V. S., Popović), Dabro-Bosanski Istočnik (I-3), Sarajevo: AEM konzistorija.
 • Radović, A. (1993). Osnovi pravoslavnog vaspitanja. Vrnjačka Banja:Novograf.
 • Radović, A. (1996). Predgovor. Retreived June 12, 2015 from http://www.svetosavlje.org/biblioteka/vlnikolaj/Uvod/Nikolaj000002.htm
 • Rajh, V. (1987), Analiza karaktera. Zagreb: Naprijed.
 • Sando, D. (2012). Metodika verske nastave. Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve.
 • Službeni glasnik Republike Srbije (72/2009, 52/2011 i 55/2013). Zakon o osnovama sistema obrazovanja. Beograd: JP Službeni glasnik.
 • Velimirović, N. (2005). Novi ideal u vaspitanju. Retreived June 12, 2015 from http://www.rastko.rs/svecovek/duhovnost/vlnikolaj/novi-ideal-u-vaspitanju.html
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345