How are mathematicians as part of mathematics history represented in contemporary Chinese school mathematics textbooks?

Lianghuo Fan, East China Normal University, Asian Centre for Mathematics Education, Shanghai, China
University of Southampton, Southampton Education School, Southampton, UK, e-mail: lhfan@math.ecnu.edu.cn

Na Li, East China Normal University, Asian Centre for Mathematics Education, Shanghai, China
Иновације у настави, XXXIII, 2020/1, стр. 107–122

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije2001107L

 

Summary: As part of our efforts to understand how history and culture are manifested in mathematics textbooks, we investigated particularly in this study how mathematicians are represented across three different series of contemporary school mathematics textbooks used in primary and junior secondary schools in China. The study intends to document the ways of representation of mathematicians in the three series of textbooks, compare the similarities and differences, and explore the reasons and implications of the findings concerning mathematics textbook research and development. Our findings show that each series of mathematics textbooks introduced both Chinese and non-Chinese mathematicians in a commendable way, though most of the mathematicians introduced were ancient mathematicians, and all the three series introduced mathematicians each year from Grade 2 to Grade 9. There is also a high level of consistency in the distribution of the introduction of mathematicians in the three series in terms of mathematics contents and the structures of the chapters. In comparison, we found the mathematics textbook series by the PEP presented a more balanced distribution of the introductions of mathematicians in terms of grade levels, ethnic origins and the history timeline. The explanations and implications of the findings are discussed at the end of the paper.

Keywords: Mathematics textbooks, Chinese mathematics education, mathematicians in textbooks, history of mathematics, textbook analysis.

Лиангхуо Фан
Државни универзитет Источне Кине, Азијски центар за математичко образовање, Шангај, Кина
Универзитет Саутемптон, Педагошки факултет у Саутемптону, Саутемптон, Велика Британија

На Ли Државни универзитет Источне Кине, Азијски центар за математичко образовање, Шангај, Кина

КАКО СУ МАТЕМАТИЧАРИ КАО ДЕО ИСТОРИЈЕ МАТЕМАТИКЕ ПРЕДСТАВЉЕНИ
У САВРЕМЕНИМ КИНЕСКИМ УЏБЕНИЦИМА МАТЕМАТИКЕ?

У оквиру истраживања о уџбеницима математике, која су у последње две деценије привукла пажњу научника широм планете због важне улоге коју уџбеници имају у настави математике (нпр. Fan et al., 2013; Schubring &  Fan, 2018), има много истраживања која се баве историјом математике у уџбеницима за овај предмет (нпр.  Eren et al., 2015; Ju et al., 2016; Schorcht, 2018). Неки истраживачи су ишли корак даље тврдећи да су математичари као тема заправо аспект историје математике (нпр. Shen et al., 2013; Wang et al., 2015). Међутим, мали је број истраживања која се баве начином на који су математичари представљени у школским уџбеницима математике (види у Castaneda et al., 2019), иако неки истраживачи сматрају да је увођење математичара у уџбенике начин да се историја математике користи у математичком образовању (уп. Fauvel, 1991). Kао део наших настојања да разумемо како се историја и култура манифестују у уџбеницима математике, у овом истраживању посебно смо истраживали како су математичари представљени у три различите серије савремених уџбеника математике који се користе у основним школама и нижим разредима средње школе у Кини. Поставили смо два истраживачка питања:

1. Како су математичари, као део историје математике, представљени у три серије савремених кинеских уџбеника математике?
2. Које сличности и разлике постоје у представљању ових математичара у уџбеницима? Meтоде и поступци. За потребе истраживања изабране су следеће три серије уџбеника математике:
Серија 1: Уџбеници математике у издању Shanghai Juvenile and Children Publishing House (Разред 1.-2.) и Shanghai Education Publishing House (разред 3.-9.);
Серија 2: Уџбеници математике у издању People’s Educational Press (PEP);
Серија 3: Уџбеници математике у издању Beijing Normal University Press.

После селекције уџбеника користили смо методу анализе садржаја и анализирали све уџбенике, а посебно нас је занимало да утврдимо како су теме о математичарима распоређене у уџбеницима у односу на разред, математичке садржаје, структуру поглавља у уџбеницима, националност представљених математичара и временске периоде у историји математике.
Према налазима истраживања, све три серије уџбеника представљају на похвалан начин како кинеске математичаре, тако и оне који нису Кинези, мада се углавном ради о математичарима из античких времена. Такође је уочено да се у све три серије уџбеника математичари доследно представљају сваке године и у сваком разреду, од другог до деветог разредa, с тим да им се мало већа пажња поклања у нижим разредима средње школе. Постоји и висок ниво доследности у погледу редоследа представљања математичара у ове три серије у односу на математички садржај, са фокусом на теме као што су „број и алгебра“ и „облик и геометрија“, и структуру поглавља, тако што је већина математичара представљена у додатку за читање. Поређења ради, открили смо да је у серији уџбеника математике у издању People’s Educational Press редослед представљања математичара уравнотеженији у погледу нивоа разреда, етничког порекла и временске линије. Било би занимљиво да се у наредним истраживањима открију разлози за различито представљање математичара и како та разлика утиче на наставу математике.

Kључне речи: уџбеници математике, математичко образовање у Кини, математичари у уџбеницима, историја математике, анализа уцбеника.

References

 • Castaneda, A., Aguilar, M., Gómez-Blancarte, A., Romo-Vázquez, A., Lezama-Andalón, J. & Miranda-Viramontes,I. (2019). Representations of mathematicians in lower secondary mathematics textbooks. Eurasia
  Journal of Mathematics, Science and Technology Eductaion, 15 (7), 1716. https://doi.org/10.29333/ejmste/106056
 • Department for Education (2013). Mathematics programmes of study: key stages 1 and 2 (National curriculum in England). Retrieved November 13, 2019. from www: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/335158/PRIMARY_national_curriculum_-_Mathematics_
  220714.pdf.
 • Department for Education (2013). Mathematics programme of study: key stage 3 (National curriculum in England). Retrieved November 13, 2019. from www: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
  uploads/system/uploads/attachment_data/file/239058/SECONDARY_national_curriculum_-_Mathematics.
  pdf.
 • Department for Education (2014). Mathematics programmes of study: key stage 4 (National curriculum in England). Retrieved November 13, 2019. from www: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
  uploads/system/uploads/attachment_data/file/331882/KS4_maths_PoS_FINAL_170714.pdf.
 • Eren, M., Bulut, M. & Bulut, N. (2015). A content analysis study about the usage of history of mathematics in textbooks in Turkey. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Eductaion, 11 (1), 53−62. https://doi.org/10.12973/eurasia.2015.1305a
 • Fan, L., Chen, J., Zhu, Y., Qiu, X. & Hu, Q. (2004). Textbook use within and beyond Chinese mathematics classrooms: A study of 12 secondary schools in Kunming and Fuzhou of China. In: Fan, L., Wong, N. Y., Cai, J. & Li, S. (Eds.). How Chinese learn mathematics: Perspectives from insiders (228−261). Singapore: World Scientific.
 • Fan, L., Zhu, Y. & Miao, Z. (2013). Textbook research in mathematics education: development status and directions. ZDM – The International Journal on Mathematics Education, 45 (5), 633−646. DOI: 10.1007/s11858-013-0539-x
 • Fan, L., Xiong, B., Zhao, D. & Niu, W. (2018). How is cultural influence manifested in the formation of mathematics textbooks? A comparative case study of resource book series between Shanghai and England. ZDM – The International Journal on Mathematics Education, 50 (5), 787–799. https://doi.org/10.1007/s11858-018-0976-7
 • Fauvel, J. (1991). Using history in mathematics education. For the Learning of Mathematics, 11 (2), 3−6.
 • Gu, J. (Ed.). (2013). Mathematics (First semester of Grade 7). Beijing: Beijing Normal University Press. [In Chinese].
 • Gulikers, I. & Blom, K. (2001). A historical angle: A survey of recent literature on the use and value of history in geometrical education. Educational Studies in Mathematics, 47 (2), 223−258. https://doi.org/10.1023/A:1014539212782
 • Huang, H. (Ed.). (2015). Mathematics (Trial version; First semester of Grade 6). Shanghai: Shanghai Educational Publishing House (In Chinese).
 • Jankvist, U. T. (2009). A categorization of the “whys” and “hows” of using history in mathematics education.
  Educational Studies in Mathematics, 71 (3), 235−261.
 • Jones, P. S. (1957). The history of mathematics as a teaching tool. The Mathematics Teacher, 50 (1), 59−64.
 • Jones, K., Bokhove, C., Howson, G. & Fan, L. (Eds.) (2014). Proceedings of the International Conference on Mathematics Textbook Research and Development. Southampton, UK: University of Southampton.
 • Ju, M., Moon, R. & Song, J. (2016). History of mathematics in Korean mathematics textbooks: Implication for using ethnomathematics in culturally diverse school. International Journal of Science and Mathematics Education, 14 (7), 1321–1338. DOI: 10.1007/s10763-015-9647-0
 • Li, H. (Ed.). (2012). Mathematics (First semester of Grade 7). Beijing: People’s Education Press. [In Chinese]
 • Lu, J. & Yang, G. (Eds.). (2014). Mathematics (Second semester of Grade 4). Beijing: People’s Education Press. [In Chinese]
 • Ministry of Education of the People’s Republic of China (2011). Mathematics Curriculum Standards for Compulsory Education (2011 Edition). Beijing: Beijing Normal University Press. [In Chinese]
 • Rezat, S., Fan, L., Hattermann, M., Schumacher, J. & Wuschk, H. (Eds.) (2019). Proceedings of the Third  International Conference on Mathematics Textbook Research and Development (ICMT-3). Paderborn, Germany: University of Paderborn.
 • Shanghai Municipal Education Commission (2004). Shanghai Mathematics Curriculum Standard for Primary and Secondary Schools (Trial Version). Shanghai: Shanghai Educational Publishing House (In Chinese).
 • Schorcht, S. (2018). History of mathematics in German mathematics textbooks. In: Clark, K. M., Kjeldsen, T. H., Schorcht, S. & Tzanakis, C. (Eds.). Mathematics, Education and History, ICME-13 Monographs (143−162). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73924-3_8.
 • Schubring, G. & Fan, L. (2018). Recent advances in mathematics textbook research and development: An overview. ZDM – The International Journal on Mathematics Education, 50 (5), 765−771. https://doi.org/10.1007/s11858-018-0979-
 • Schubring, G., Fan, L. & Giraldo, V. (Eds.) (2018). Proceedings of the Second International Conference on Mathematics Textbook Research and Development (ICMT-2). Rio de Janeiro, Brazil: Federal University of Rio
  de Janeiro.
 • Shen, C., Liu, D. & Wang, X. (2013). “Simple solid figures” of high school mathematics textbooks in China, Singapore, America and France. Journal of Mathematics Education, 22 (4), 30−33. [In Chinese]
 • Wang, J., Wang, X. & Hong, Y. (2015). A comparative study on mathematical culture in Chinese, French and American high school textbooks. Exploring Education Development, (20), 28−32. DOI: 10.14121/j.cnki.1008-
  3855.2015.20.007 [In Chinese]
 • Wang, M. & Qian, S. (2014). Mathematics (First semester of Grade 2). Beijing: Beijing Normal University
  Press. [In Chinese]

Copyright © 2020 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345