Могућности и домети примене катихетичког облика разговора у верској настави

Сава Д. Милин, Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Београд, Србија, имејл: savamilin@gmail.com
| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2201132M

 

Резиме: Дијалошка метода познаје различите облике разговора. Међутим, они су дис-пропорционално заступљени. Катихетички облик разговора представља се као архаичан метод карактеристичан за средњовековни схоластички приступ у верским школама, али толико анахрон да се у савременој настави појављује у обиму статистичке грешке. Многи аутори неповољно се изражавају према катихетичком облику разговора, али без већег удубљивања у могућности која ова метода може да донесе. У раду се излажу све наставне теме верске наставе у основној школи ради класификације. Уочава се да је најприродније користити монолошку методу приликом обраде новог градива. Али пажњу бисмо усмерили нарочито на оне теме које би се сасвим успешно реализовале користећи катихетички облик разговора, можда не током целог часа, али свакако приликом проверавања знања. Тако бисмо обогатили методички приступ и учинили наставу разноврснијом.

Кључне речи: наставне методе, катихетички облик разговора, верска настава.

Abstract: The dialogue method implies different forms of conversation. Nonetheless, these forms are represented disproportionately. The catechetical form of conversation is viewed as an archaic method typical of the medieval scholastic approach in religious schools, and so anachronistic that in modern teaching it appears so rarely to be considered a statistical error. Many authors have an unfavorable attitude towards the catechetical form of conversation, though without much dwelling on the possibilities that this method can offer. For the purpose of classification, the paper presents all teaching topics of religious education in primary school. It has been observed that the monologue method appears to be most natural method when teaching new content. However, we would like to focus our attention on those topics that would be quite successfully taught using the catechetical form of conversation, perhaps not during the whole class, but certainly when testing knowledge. In this manner, we would enrich the methodological approach and make teaching more diverse.

Keywords: teaching methods, catechetical form of conversation, religious instruction.

Литература:

 • Đorđević, J., Potkonjak, N. (1983). Pedagogija. Beograd: Naučna knjiga.
 • Janjušević, M. (1967). Didaktika. Beograd: Vuk Karadžić.
 • Kamenov, E. (2012). Metodika nastave veronauke. Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet.
 • Kirilo, J. (2009). Katiheze. Manastir Ostrog.
 • Kuburić, Z., Dačić, S. (2004). Metodika verske nastave. Novi Sad: Centar za empirijska istraživanja religije.
 • Milin, S. (2015). Propovedništvo Gospoda Isusa Hrista. Nauka – religija – obrazovanje (119–126). Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Milin, S. (2020). Beseda Svetog Save o pravoj veri. Osam vekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve II (23–
  30). Beograd: Sveti Arhijerejski Sinod SPC i Pravoslavni bogoslovski fakultet.
 • Milin, V. (2012). Dijalog kao podsticaj stvaralaštva, inicijative i saradnje učenika u nastavi. Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja. Implikacije za obrazovnu praksu, II deo (187–212). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Popović, R. (2002). Grčko-srpski rečnik Novog zaveta. Beograd: Autorsko izdanje.
 • Radović, V. Ž. (2013). O nastavnim metodama. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Stojanović, Lj., Radović, V. Ž. (2015). Korelacija vere i znanja u vaspitanju i obrazovanju. Inovacije u nastavi, 28 (2), 35–45.
 • Vučić, R. (1960). Metodika religijske nastave. Beograd: Sveti Arhijerejski Sinod SPC.
 • Zlatousti, J. (2016). Katiheze. Beograd: Globosino.

Copyright © 2022 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345