Могућности за побољшање функционалног знања ученика применом моделирања и хеуристичког резоновања у настави математике

мр Наталија Будински, Основна и средња школа са домом ученика „Петро Кузмјак“, Руски Крстур

Иновације у настави, XXVI, 2013/3, стр. 123–134

|PDF|

 

Резиме: Овај рад смешта моделирање, као један од најсавременијих приступа у настави математике, у познати теоријски оквир Ђорђа Поље и хеуристичко резоновањe или учењe математике путем откривања. Циљ рада је да, теоријски и кроз пример, објасни везу између два приступа. Оба приступа иду у смеру развијања функционалних знања и подстицања ученика да самостално уочавају зависности између појава у реалном контексту и да их повезују са математичком теоријом.

Кључне речи: математичко моделирање, настава математике, Ђорђ Поља, хеуристичко учење.

Summary: This paper puts modelling based teaching mathematics in the well-known theoretical framework of George Polya. Polya proposed heuristic learning of mathematics. Th e aim of the paper is to give a brief overview of the main guidelines proposed by Polya, modelling phases and correlation between these two approaches. Th e approaches are easily combined because both are supporting connecting real context, problem solving with mathematical theory and meaningful learning of mathematics.

Key words: mathematical modelling, mathematics, George Polya, heuristic learning.

 

Литература:

 • Antonijević, R. (2007). Oblasti istraživanja postignuća učenika: TIMSS 2007 i ПИСА 2006. Nastava i vaspitanje,
  4, 373‒386.
 • Budinski, N. (2013). Od realnog konteksta, preko matematike i fi zike do linearne funckije. Povezivanje
  nastavnih predmeta i modeli intgrisane nastave u osnovnoj školi (21‒26). Sombor: Učiteljski fakultet.
 • Budinski, N. & Takači, D. (2013). Using computers and context in the modeling-based teaching of logarithms.
  Computers in the School, 30 (1‒2), 30‒47.
 • Будински, Н. и Такачи, Ђ. (2013). Моделирање тригонометријских функција у настави математике.
  Настава и васпитање, LXII (2), 250‒266.
 • Blomhoj, M. (2009). Diff erent perspectives in research on the teaching and learning mathematical modeling.
  In: M. Blomhoj. & S. Carreira (Еds.), Mathematical applications and modeling in the teaching and learning of
  mathematics (5‒21). Roskilde: Roskilde University.
 • Boaler, J. (2001). Mathematical Modeling and New Th eories of Learning. Teaching Mathematics and its
  Applications, 20 (3), 121‒128.
 • Doerr, H. M., & English, L. D. (2003). A Modeling perspective on students’ mathematical reasoning about
  data. Journal of Research in Mathematics Education, 34 (2), 110‒136.
 • Freudenthal, H. (1968). Why to teach mathematics as to be useful? Educational Studies in Mathematics, 1
  (1), 3‒8.
 • Galbraith, P., Stillman, G., Brown, J., & Edwards, I. (2007). Facilitating middle secondary modeling
  competencies, In: C. Haines, P. Galbraith, W. Blum, & S. Khan (Еds.), Mathematical modeling (ICTMA12):
  Education, engineering and economics (130-140). Chichester: Horwood.
 • Kaiser, G., & Schwarz, B. (2006). Mathematical modeling as bridge between school and university. ZDM-Th e
  International Journal on Mathematics Education, 38 (2), 196‒208.
 • Karadag, Z. & McDougall, D. (2009). Dynamic worksheets: visual learning with the guidance of Polya. MSOR
  Connections, 9 (2), 13‒16.
 • Lamon, S. J., Parker, W. A., & Houston, S. K. (Еds.) (2003). Mathematical modeling: A way of life. ICTMA11.
  Chichester: Horwood Publishing.
 • Mason, J. (2001). Modeling modeling: Where is the centre of gravity of-for-when teaching modeling?. In: J.
  Matos, W. Blum, K. Houston & S. Carreira (Еds.), Modeling and mathematics education (36‒61). Chichester:
  Horwood.
 • Meerschaert, M. (2010). Mathematical Modeling. Elsevier Science.
 • Muhammad, A. S. (2008). Modelling as an Aid in Teaching Mathematicsm. Leonardo Journal of Sciences, 7
  (12), 187‒195.
 • Polya, G. (1975). How to Solve It. Princeton: Princeton University Press.
 • Stillman, G., & Galbraith, P. (2003). Towards constructing a measure of the complexity of applications tasks.
  In: S. J. Lamon, W. A. Parker, & S. K. Houston (Еds.), Mathematical modelling: A way of life (317‒327).
  Chichester: Horwood.
 • Takači, Dj., & Budinski, N. (2011). Learning and teaching mathematics through real life models. International
  Journal for Technology in Mathematics Education, 18 (1), 33‒38.
 • Службени гласник РС (1991). Београд: Просветни гласник.

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345