Кошаркашка секција у основној школи из угла наставника физичког васпитања

Саша Т. Јаковљевић, Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања,
имејл: sasa.jakovljevic@fsfv.bg.ac.rs

Радивој С. Мандић, Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања

Бранко Ђ. Гардашевић, Висока школа струковних студија Спортска академија, Београд

Иновације у настави, XXIX, 2016/2, стр. 81–88

doi:10.5937/inovacije1602081J

| PDF |  | Extended summary PDF |

 

Резиме: У овој студији испитано је мишљење наставника физичког васпитања из основних школа (N = 42) o кошаркашкој секцији као облику ванчасовне активности ученика. Стога је спроведена анкета применом анкетног листа који је садржавао четрнаест питања која су се односила на: учесталост одржавања секције, услове у којима се одржава, начин формирања секције, садржај рада и састав ученика на основу узраста и кошаркашког искуства. Већина наставника из овог узорка је водила или води кошаркашку секцију и сматра да има довољно знања за тај облик ванчасовних активности. Код укључивања ученика у кошаркашку секцију наставници се руководе, пре свега, жељом ученика. Услови за одржавање секције су разнолики. Наставници су посвећени кошарци јер се у великом броју случајева одржавају међуодељенска такмичења, а и структура рада на часовима секције је исправна, у складу са препорукама. Наставници „осећају“ проблем који се односи на немогућност свих ученика и ученица да наступају за такмичарску екипу, те су се у великом проценту изјаснили да би требало да се организује такмичење само за оне ученике(це) који нису регистровани кошаркаши.

Кључне речи: такмичење, задовољство, знање о кошарци.

Summary: In this study, we have examined attitudes of Physical Education Teachers from primary schools (N=42) about basketball as an optional subject. For this purpose, we have completed a survey applying questionnaire form consisting of 14 questions referring to the frequency of classes, conditions, contents of work, ways of forming the groups, contents of work and composition of students based on classes and basketball experience. Most of the teachers from this sample perform or have performed these classes, and they think that they have enough knowledge and skills for this form of after school activities. When admitting students into these classes, teachers are mostly led by students’ wishes. Conditions for performing classes are various. Teachers are devoted to basketball because in most cases, there are inter-classes competitions, and the structure of work is right, according to recommendations. Teachers “feel” the problem, which refers to inability o all students to participate at competitions, so they have stated that there should be competitions for those students who are not registered basketball players.

Key words: competitions, pleasure, knowledge of basketball.

 

Литература

 • Buđa, I. (1996). Nastavnici fizičkog vaspitanja o sebi i svojim uslovima rada. Fizička kultura. 50 (3), 195–200.
 • Hedstrom, R. & Gould, D. (2004). Research in youth sports: Critical issues status. East Lansing, MI: Michigan State University.
 • Jovović, V., Marušić, R. (1995). Osnovi koncepcije razvoja vančasovnih školskih (sportskih) aktivnosti. Fizička kultura. 49 (2), 121–124.
 • Karalejić, M., Jakovlјević, S. (2008). Teorija i metodika košarke. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
 • Krsmanović, B. (1995). Razlike u stavovima učenika i učenica osnovnih škola o nastavnim sadržajima iz fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi. U: FIS Komunikacije 95 (169–172). Niš: Filozofski fakultet.
 • Krsmanović, B., Berković, L., Krsmanović, R. (1995). Stavovi učenika osnovnih škola o nastavnim sadržajima iz fizičkog vaspitanja. U: FIS Komunikacije 95 (173–176). Niš: Filozofski fakultet.
 • Madić, B., Dragić, B., Damjanova, M. (1995). Mišlјenja učenika osnovnih škola o uticaju sportskih igara iz programa fizičkog vaspitanja na psihosomatski status. U: FIS Komunikacije 95 (65–69). Niš: Filozofski fakultet.
 • Malina, R. M. (2009). Children and adolescents in the sport culture: the overwhelming majority to the select few. Journal of Exercise Science & Fitness. 7 (2) Suppl, S1–S10.
 • Marković, Ž., Bogdanović, Z. (2009). Uticaj vančasovnih aktivnosti na motoričke sposobnosti učenica srednješkolskog uzrasta. U: Bokan, B. (ur.). Teorijski, metodološki i metodički aspekti fizičkog vaspitanja (76–83). Beograd: FSFV.
 • Matić, M., Bokan, B. (1990). Fizičko vaspitanje, uvod u stručno teorijsku nadgradnju. Beograd: FFK.
 • Milanović, I. (2003). Osvrt na predloge nastavnika fizičke kulture za rešavanje postojećih problema u školskom sportu Beograda. Godišnjak. 11, 217–229.
 • Popović S., Radovanović, D. (2009). Stavovi učenika osnovne škole o vannastavnim sportsko-rekreativnim aktivnostima. U: Bokan, B. (ur.). Teorijski, metodološki i metodički aspekti fizičkog vaspitanja (314–318). Beograd: FSFV.
 • Radojević, J. (2011). Standardi u funkciji unapređenja fizičkog vaspitanja. Fizička kultura. 65 (1), 70–83.
 • Rakić, D., Klašnja, A., Rakić, M., Rakić, B. (2009). Schoolchildren and their Physical Activity. In: Proceedings of First International Scientific Conference „Exercise and Quality of Life“ (83–88). Novi Sad: Faculty of Sport and Physical Education.
 • Sretenović, Z. (2011). Planiranje nastave fizičkog vaspitanja – izabrani sport. Fizička kultura. 66 (1), 57–65.
 • Višnjić, D., Jovanović, A., Miletić, K. (2004). Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345