Анализа коришћења електронског портфолија на високошколским институцијама

Марија Д. Лекић, Факултет за саобраћај, комуникације и логистику, Беране, Црна Гора, имејл: dlekic@t-com.me
Данијела Г. Милошевић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука
Иновације у настави, XXX, 2017/1 стр. 120–129

| PDF | | Extended summary PDF |

doi:10.5937/inovacije1701120L

 

Резиме: Развој информационих технологија и њихова примјена у образовању допринијели су стварању електронских портфолија. Електронски портфолио се све више препознаје као важан алат у реформисаном образовању. Распрострањеност његове употребе указује на популарност овог алтернативног вида процјењивања. Осим илустрације препознатих врста е-портфолио система које доминирају у образовању, у раду ће бити извршена анализа његовог коришћења, са посебним освртом на високошколске институције. Приказ начина на које су неки факултети, институти и универзитети одлучили да га користе има за циљ подизање свијести о његовом значају током образовног процеса, како би употреба код нас била на вишем нивоу.
Кључне ријечи: е-портфолио, образовање, факултети, универзитети.

Summary: Development of information technologies and their application in education contributed to creating electronic portfolios. Electronic portfolio is more and more recognised as a significant tool in the reformed education. Presence of its use points at popularity of the alternative aspect of estimation. Apart from illustration of the recognised sorts of e-portfolio systems which are dominant in education, in the paper, we are going to analyse its usage with special review on institutions of higher education. The review of the way in which some faculties, institutes and universities decided to use it, has the aim raising consciousness about its significance during the educational process, so that usage should be at higher level.
Key words: е-portfolio, education, facilities, universities

Литература

  • Aalderink, W. (2007). ePortfolio practice and opportunities in the Knowledge Exchange countries (Denmark, Germany, the Netherlands and the United Kingdom). Stimulating Lifelong Learning: The ePortfolio in Dutch Higher Education. Retrieved January 29, 2016. from: https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/ kennisbank/ouder/Stimulating+Lifelong+Learning+-+ePortfolio.pdf.
  • Balaban, I., Mu, E. & Divjak, B. (2013). Development of an electronic Portfolio system success model: An information systems approach. Computers&Education. 60, 396–411.
  • Chang, C., Liang, C., Tseng, K. & Tseng, J. (2013). Using e-portfolios to facilitate university students’ knowledge management performance: E-portfolio vs. Non-portfolio. Computers&Education. 69, 216–224.
  • Hallam, G., Harper, W., McAllister, L., Hauville, K. & Creagh, T. (2010). ePortfolio use by university students in Australia: Informing excellence in policy and practice. Australian ePortfolio Project Supplementary report, Queensland University of Technology. Retrieved February 1, 2016. from: http://blogs.ubc.ca/portfolios/files/2010/11/AeP_PS_Report_Final.pdf.
  • Karzen, M. & Karzen, T. (2007). Izvještaj o e-Portfoliju s posebnim osvrtom na Hrvatsku te Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu. Zagreb. Preuzeto 15. marta 2014. sa: http://karzenandkarzen.com/publications/croatianpublications/izvjestaj-o-eportfoliu-2007/.
  • Lekić, M. (2013). Adaptacija sistema elektronskog portfolia prema personalnim karakteristikama korisnika (magistarski rad). Podgorica: Fakultet za informacione tehnologije, Univerzitet „Mediteran“.
  • Lorenzo, G. & Ittelson, J. (2005). Demonstrating and Assessing Student Learning with E-Portfolios. Educase learning initiative. 3. Retrieved October 30, 2012. from: https://net.educause.edu/ir/library/pdf/eli3003.pdf.
  • Pinter, Lj. (2007). Strategija e-učenja 2007–2010. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu. Preuzeto 14. januara 2013. sa: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/studiji/e-ucenje/.
  • Suzuki, K. (2013). University faculty development in Japanese context. An invited keynote address at the International Conference on Faculty/Educational Development. Qingdao, China. Retrieved February 1, 2016. from: http://www2.gsis.kumamoto-u.ac.jp/~idportal/wp-content/uploads/ICFD2013suzuki2.pdf.
  • Uticaj primjene sistema profesionalnog razvoja na nivou škole (PRNŠ) na uključivanje nastavnika u doživotno učenje (2009). Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori. 4. Podgorica: Zavod za školstvo. Preuzeto 31. oktobra 2015. sa: http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=82842&rType=2.

 

Copyright © 2017 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345