Концепт енглеског језика као лингве франке и његова улога у формирању образовних језичких политика у Европи

Александра Д. Павић Панић, „Техноарт Београд“, Београд, имејл: aleksandra.pavic@gmail.com
Иновације у настави, XXX, 2017/1 стр. 130–137

| PDF | | Extended summary PDF |

doi:10.5937/inovacije1701130P

 

Резиме: Овај рад бави се темом која је дуго актуелна у научним круговима, а то је концепт енглеског језика као лингве франке (ЕЛФ) и његова улога у формирању образовних језичких политика у Европи, чији је циљ стварање плурилингвалног појединца и мултилингвалне средине које одликује толеранција и поштовање различитог. У првом делу рада се разматра распрострањеност енглеског језика на планетарном нивоу, као последица глобализације, развоја информационих технологија и потребе за доживотним усавршавањем и напретком. У другом делу се говори о образовним језичким политикама Европе, где је доминација енглеског, такође, присутна. Циљ рада је да се, на основу прегледа релевантних извора, прикаже какав утицај енглески као лингва франка има у стварању језичких политика у Европи. Извесни аутори сматрају да познавање ЕЛФ-а омогућава већу мобилност грађана Европе и учествовање у свим јавним сферама, као и да ЕЛФ може послужити у промовисању других језика и култура. Међутим, у Савету Европе постоји свест да толика доминација енглеског језика може угрозити тежњу језичких политика Европе да се створи вишејезично друштво, где су сви језици равноправни и подједнако вредни.
Кључне речи: енглески језик као лингва франка (ЕЛФ), образовне језичке политике, различитост.

Summary: The paper deals with English as a lingua franca (ELF) and its role in creating language education policies in Europe. English has been becoming an international language and a basis
of communication at global level, so it holds first place as a foreign language in many European countries. Although language education policies in Europe promote plurilingualism and cultural diversity, the dominance of English, both as a lingua franca and foreign language, is obvious. According to some authors, English as a lingua franca is not a threat to multilingualism and it can even promote it. They emphasize the importance of getting acquainted with the models of using ELF as a global, intermediary language in promoting other languages and cultures in Europe. The paper indicates that language education policies should be open and flexible, they should encourage linguistic and cultural diversity and they should recognize and implement effective multilingual models. It is also implied that pure enthusiasm is not enough to achieve these goals, political will and financial resources are necessary, too.
Key words: English as a lingua franca (ELF), language education policies, diversity.

Литература

 • Audigier, F. (1999). Basic Concepts and core competencies for education for democratic citizenship. DGIV/EDU/CIT (2000) 23. Document CDCC /Delphes (99) 4. Online http://www.coe.int (Education). In: Breidbach, S. (2003). Plurilingualism, democratic citizenship in Europe and the role of English (1–24). Conference on Languages, diversity, citizenship: policies for plurilingualism in Europe, Strasbourg, 13–15 November, 2002. Strasbourg: Council of Europe.
 • Beacco, J. C. & Byram, M. (2002). Guide for the Development of Language Education Policies in Europe: From Linguistic Diversity to Plurilingual Education, Strasbourg, Council of Europe (Executive Version). In: Neuner, G. (Ed.). Policy approaches to English (2002). Strasbourg: Language Policy Division.
 • Breidbach, S. (2003). Plurilingualism, democratic citizenship in Europe and the role of English (1–24). Conference on Languages, diversity, citizenship: policies for plurilingualism in Europe, Strasbourg, 13–15 November, 2002. Strasbourg: Council of Europe.
 • Brumfit, C. (Ed.) (1982). English for International Communication. Oxford: Pergamon.
 • Carmichael, C. (2000). Conclusions: Language and National Identity in Europe. In: Barbour, S. & Carmichael, C. (Eds.) Language and Nationalism in Europe (280–289). Oxford: Oxford University Press. In: Breidbach, S. (2003). Plurilingualism, democratic citizenship in Europe and the role of English (1–24). Conference on Languages, diversity, citizenship: policies for plurilingualism in Europe, Strasbourg, 13–15 November, 2002. Strasbourg: Council of Europe.
 • Council of Europe (2003). Guide for the Development of Language Education Policies in Europe: From Linguistic Diversity to Plurilingual Education. Executive version. www.coe.int/lang (Language Policies). In: Breidbach, S. (2003). Plurilingualism, democratic citizenship in Europe and the role of English (1–24). Conference on Languages, diversity, citizenship: policies for plurilingualism in Europe, Strasbourg, 13–15 November, 2002. Strasbourg: Council of Europe.
 • Crystal, D. (1997). Language: medium, barrier, or Trojan horse? (Contribution to: Cultural Diplomacy at the Crossroads: Cultural Relations in Europe and the Wider World, Wilton House, 26 November, 1997). Retrieved December 12, 2014. from: http://www.davidcrystal.community.librios.com
 • Crystal, D. (2000). The future of English as a World Language. Retrieved December 12, 2014. from: http://www.davidcrystal.community.librios.com.
 • Crystal, D. (2001). Languages on the Internet. Retrieved December 12, 2014. from: http://www.davidcrystal.community.librios.com.
 • Crystal, D. (2003). Crossing the Great Divide: Language Endangerment and Public Awareness. (Keynote Speech to the International Expert Meeting on Endangered Languages, UNESCO, Paris, 10 March, 2003). Retrieved December 12, 2014. from: http://www.davidcrystal.community.librios.com.
 • Crystal, D. (2006). Towards a philosophy of language management. (Keynote paper at the conference Integrating Content and Language in Higher education, Maastricht, 28 June, 2006). Retrieved December 12, 2014. from: http://www.davidcrystal.community.librios.com.
 • Đolić, S. (2013). Globalizacija i menadžment u nastavi stranih jezika: Engleski jezik na početku III milenijuma. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet.
 • Filipović, J. (2009). Moć reči. Оgledi iz kritičke sociolingvistike. Beograd: Zadužbina Andrejević.
 • Fishman, J. A. (1997). English in the context of international societal bilingualism. In: Fishman, J. A., Cooper, R. & Conrad, A. (Eds.) The Spread of English (329–336). Rowley, Massachusette: Newsbury House. In: House, J. (2003). English as a lingua francа: A threat to multilingualism?. Journal of sociolinguistics. 7 (4), 556–578.
 • House, J. (2003). English as a lingua franca: A threat to multilingualism?. Journal of sociolinguistics. 7 (4), 556–578.
 • Huber, L. (1998). Lingua franca und Gemeinsprache. Gehört zur Allgemeinen Bildung eine gemeinsame Sprache? In: Breidbach, S. (2003). Plurilingualism, democratic citizenship in Europe and the role of English (1–24). Conference on Languages, diversity, citizenship: policies for plurilingualism in Europe, Strasbourg, 13–15 November, 2002. Strasbourg: Council of Europe.
 • Janssen, H. (1999). Linguistic dominance or acculturation – problems of teaching English as a global language. In: Gnutzmann, C. (Ed.) Teaching and Learning English as a Global Language, Native and Non-Native Perspectives (41–55). Tübingen: Stauffenburg. In: Breidbach, S. (2003). Plurilingualism, democratic citizenship in Europe and the role of English (1–24). Conference on Languages, diversity, citizenship: policies for plurilingualism in Europe, Strasbourg, 13–15 November, 2002. Strasbourg: Council of Europe.
 •  Neuner, G. (2002). Policy approaches to English. Strasbourg: Language Policy Division.
 • Raasch, A. (1999). Breaking down borders – through languages. In: Krumm, H.-J. (Ed.). The Languages of our Neighbours – our Languages (78–91). Proceedings of the Symposium, Vienna 29. 10–31. 10. 1998. Vienna: Eviva. In: Breidbach, S. (2003). Plurilingualism, democratic citizenship in Europe and the role of English (1–24). Conference on Languages, diversity, citizenship: policies for plurilingualism in Europe, Strasbourg, 13–15 November, 2002. Strasbourg: Council of Europe.
 • Seidlhofer, B. (2003). A concept of International English and related issues: from’real English’ to ‘realistic English’?. Language Policy Division, DG-IV-Directorate of School, Out-of-School and Higher Education, Council of Europe.

 

Copyright © 2017 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345