Ставови родитеља према физичком васпитању деце предшколског узраста

Радован Б. Грандић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет: имејл: grandic@neobee.net
Марта Д. Дедај, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „Сирмијум“, Сремска Митровица
Тања П. Панић, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре „Сирмијум“, Сремска Митровица
Иновације у настави, XXXI, 2018/2, стр. 60–67

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1802060G

 

Резиме: Хуманистичка концепција физичког васпитно-образовног подручја базира сe на задовољавању есенцијалних и егзистенцијалних потреба сваког детета.Примарни циљ васпитно-образовног подручја физичког васпитања је стицање навике редовног физичког вежбања код деце. Створити навику за свакодневним физичким вежбањем није само задатак физичког васпитања у предшколској установи и школи него и породице. Циљ овог истраживања је био да се утврде ставови родитеља према физичком васпитању деце предшколског узраста. У истраживању је учествовало сто педесет и троје родитеља, чија деца похађају предшколску установу из Новог Сада. На основу резултата који су добијени овим истраживањем може се извести закључак да родитељи који су учествовали у узорку истраживања имају формиран позитиван став о значају физичког васпитања на предшколском узрасту детета. Забрињавајући подаци који су добијени овим истраживањем су они који се тичу времена које родитељи проводе са својом децом свакодневно у физичким активностима. Можемо закључити да је неопходно повећати обим физичке активности деце предшколског узраста, јер континуирано физичко вежбање и укључивање у спортске активности могу позитивно утицати на социјализацију деце. Важно је да се код деце још пре поласка у школу развије љубав према физичком васпитању и здравом начину живота, у чему је пример родитеља веома инспиративан.

Кључне речи: родитељи, физичко васпитање, деца предшколског узраста, ставови.

 

Summary:  Humanistic concept of physical education is based on meeting essential and existential needs of every child. The primary goal of physical education is to develop a habit of regular physical exercise in children. The development of this habit is not only the task of physical education in preschool institutions and primary schools, but also of the family. The goal of this research was to examine parents’ attitudes towards physical education of preschool children. The research was conducted on a sample of 153 parents of children attending a preschool institution in the city of Novi Sad. The results indicate that parents have a positive attitude regarding the importance of physical education of the preschool children. What gives rise to concern is the data showing the small amount of time that parents and children devote to physical activity on a regular basis. Our conclusion is that it is necessary to increase the scope of physical activity of preschool children, given that regular physical exercise and involvement in sports activities can positively influence the socialization of children. It is important to develop in children the love of physical education and a healthy lifestyle even before they start school, and the example set by parents can be very inspirational in achieving this goal.

Кeywords: parents, physical education, preschool children, attitudes.

 

Литература

  • Berdihova, J. (1973). Mama, tata, vežbajte sa mnom. Beograd: Olimpia-Praha.
  • Dedaj, M. (2010). Uloga porodice u fizičkom vaspitanju dece. Novi Sad: Pedagoška stvarnost. 5–6, 412–420.
  • Dedaj, M. (2014). Educational function of preventive and corrective exercises. Research in Pedagogy. 4 (1), 58–89, http://research.rs/no6/, 21.11.2017.
  • Đorđić, V. (2007). Roditelji i fizička aktivnost dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
  • Grandić, R. (1997). Porodična pedagogija.Novi Sad: Izdanje autora.
  • Grandić, R. (2001). Teorija fizičkog vaspitanja. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.
  • Nahas, M. V., Goldfine, B. & Collins, M. A. (2003). Determinants of physical activity in adolescents and young adults: The basis of high school and college physical education to promote active lifestyles. Physical Educator. 60 (1), 42.
  • Radović, M., Bačanac, Lj., Vesković, A. (2005). Uloga porodice u sportskoj aktivnosti dece. Fizička kultura. 1–4, 9–16.

 

Copyright © 2018 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345