Значај учења страног језика струке према ставовима студената и наставника

Наташа З. Јанковић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: natasa.jankovic@uf.bg.ac.rs
Зорица Б. Савић-Ненадовић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Марина С. Цветковић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Иновације у настави, XXXII, 2019/2, стр. 91–105

 

| PDF | | Extended summary PDF |
doi:10.5937/inovacije1902091J

Резиме: Питања везана за вишејезичност и функционално коришћење страних језика посебно добијају на значају у контексту геополитичких и културних промена које су се одиграле у свету у првим деценијама овог века. Развијање језичких компетенција, посебно у области страног језика струке, један је од главних фактора развоја културног и професионалног идентитета савременог младог човека. У Србији, упркос раду на стандардизацији образовних програма и декларативној опредељености просветних власти – да се иде у корак са савременим европским токовима у области наставе и учења страних језика на свим нивоима образовања – дошло је до негативних промена које могу имати несагледиве последице по професионални и културни развој појединца и друштва у целини. Након неколико претходних истраживања о положају страног језика струке на Универзитету у Београду, спроведених међу наставним особљем, овај рад има за циљ да покаже и анализира ставове самих студената, као и њихових наставника, о значају учења страних језика уопште, а посебно страног језика струке. Спровели смо емпиријско истраживање уз примену анкетног упитника као истраживачког инструмента. Квалитативна и квантитативна анализа података прикупљених на узорку од хиљаду петсто деведесет студената (N1=1.590) и деведесет два наставника страних језика београдског и неколицине других домаћих универзитета (N2=92) показаће да ли ставови студената и њихових наставника одражавају актуелна збивања у оквиру домаће образовне политике или се развијају у складу са савременим токовима у свету и поменутим социокултурним променама.

Кључне речи: страни језик струке, настава страног језика, факултет, студенти, наставници.

 

Summary: In the modern-day world, developing language competences in general, and the competences for using foreign languages for specific purposes in particular, has become a prerequisite for the professional, personal, and cultural development of the young population. In Serbia, despite the ongoing curricular reforms and a declarative determination of educational authorities to follow modern European trends in education, the changes introduced in the area of foreign language teaching at all levels of education can be detrimental to both professional and cultural development of young people. The aim of this research is to present and analyse the opinions of students and university teachers about the significance of learning foreign languages, particularly of foreign languages for specific purposes. We conducted empirical research using a survey as the technique and a questionnaire as the research instrument. The qualitative and quantitative analyses of the data obtained from the sample of 1,590 students and 92 foreign language teachers at the University of Belgrade and other state and private universities in the country demonstrate that the majority of the students and teachers fully realise the importance of learning foreign languages, and in particular of foreign languages for specific purposes, for their professional development, career advancement, and broadening their cultural horizons. Both groups of respondents agree that students should learn more than one foreign language and that the number of foreign language lessons should be increased at all levels of education.

Кeywords: foreign language for specific purposes, foreign language teaching, faculty, students, teachers.

 

Литература

 • Dudley-Evans, T., St. John, M. (1998). Developments in ESP: A multi-disciplinary approach. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Dudley-Evans, T. (2001). Forewоrd. In: Benesch, S. (Ed.). Critical English for academic purposes: Theory, politics, and practice (IX–XIII). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Đorović, D., Janković, N. (2015). Bodovna vrednost stranog jezika struke na Beogradskom univerzitetu. U: Cakeljić, V., Vujović, A., Stevanović, M. (ur.). Strani jezik struke: prošlost, sadašnjost, budućnost (119–139). Međunarodni naučni skup Strani jezik struke: prošlost, sadašnjost, budućnost, 26. i 27. 9. 2014. Beograd: Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.
 • Gojkov-Rajić, A., Šafranj, J. (2018). Information communication technologies for learning languages for specific purposes. In: Zacłona, Z. & Radovanović, I. (Eds.) Chosen issues of education in the modern era (23–37). Nowy Sącz, Poland − Belgrade: State University of Applied Sciences − Teacher Education Faculty.
 • Janković, N., Ristić, M. (2018). Hand in hand – developing university teachers’ and pre-service teachers’ cross-curricular competences. In: Zacłona, Z. & Radovanović, I. (Eds.) Chosen issues of education in the modern era (38–50). Nowy Sącz, Poland − Belgrade: State University of Applied Sciences − Teacher Education Faculty.
 • Kešetović, S. (2015). Attitudes towards ESP learning and testing: A case study. U: Cakeljić, V., Vujović, A., Stevanović, M. (ur.). Strani jezik struke: prošlost, sadašnjost, budućnost (249–257). Međunarodni naučni skup Strani jezik struke: prošlost, sadašnjost, budućnost, 26. i 27. 9. 2014. Beograd: Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.
 • Koenig, E., Guertler, K. (2018). Parlaying students’ work experience into practice-oriented ESP. The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, 6 (2), 277–284. DOI: 10.22190/jtesap1802277K.
 • Long, M. H. (2005). Methodological Issues in Learner Needs Analysis. In: Long, M. H. (Ed.). Second Language Needs Analysis (19−76). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Marković, K., Đorđević, D., Ilić-Đorđević, Z. (2015). Motivacija studenata nefiloloških fakulteta za učenje stranog jezika struke. U: Cakeljić, V., Vujović, A., Stevanović, M. (ur.). Strani jezik struke: prošlost, sadašnjost, budućnost (315–329). Međunarodni naučni skup Strani jezik struke: prošlost, sadašnjost, budućnost, 26. i 27. 9. 2014. Beograd: Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.
 • Martinović, A., Poljaković, I. (2010). Attitudes toward ESP among university students. FLUMINENSIA. 22 (2), 145–161.
 • Mede, E., Koparan, N. & Atay, D. (2018). Perceptions of Students, Teachers and Graduates About Civil Aviation Cabin Services ESP Program: An Exploratory Study in Turkey. In: Kırkgöz, Y. & Dikilitas K. (Eds.). Key Issues in English for Specific Purposes in Higher Education (157–174). Cham, Switzerland: Springer International Publishing.
 • Mirić, M., Đorović, D. (2015). Nastava stranih jezika na univerzitetu: saradnja nastavnika jezika struke i nastavnika stručnih predmeta. Nastava i vaspitanje. 64 (3), 507–520.
 • Norton, J. (2018). Lesson Study in Higher Education: A Collaborative Vehicle for Professional Learning and Practice Development of Teachers of English for Specific Purposes. In: Kırkgöz, Y. & Dikilitas, K. (Eds.). Key Issues in English for Specific Purposes in Higher Education (95–110). Cham, Switzerland: Springer International Publishing.
 • Ošmjanski, V., Beko, L. (2018). Interkulturalna kompetencija – jedan od ciljeva nastave engleskog jezika u Srbiji?. Inovacije u nastavi, 31 (4), 160–170. DOI: 10.5937/inovacije1804160O.
 • Savić Nenadović, Z., Cvetković, M. (2018). Academic vocabulary knowledge among students of the Teacher Education Faculty in Belgrade. U: Vujović, A., Šipragić Đokić, S., Paprić, M. (ur.). Strani jezik struke i profesionalni identitet (533–543). Međunarodni naučni skup Strani jezik struke i profesionalni identitet, 29. i 30. 9. 2017. Beograd: Društvo za strane jezike i književnosti Srbije.
 • Stewart, T. (2018). Expanding Possibilities for ESP Practitioners Through Interdisciplinary Team Teaching. In: Kırkgöz, Y. & Dikilitas, K. (Eds.). Key Issues in English for Specific Purposes in Higher Education (141–156). Cham, Switzerland: Springer International Publishing.
 • Stojanović, B., Mišić, D. (2018). Nastavni predmeti u programima pedagoških (učiteljskih) fakulteta u Srbiji u funkciji razvijanja komunikativnih jezičkih kompetencija budućih učitelja: pregled i analiza. Inovacije u nastavi. 31 (3), 108–124. DOI: 10.5937/inovacije1803108S.
 • Stoller, F. L. & Robinson, M. S. (2018). Innovative ESP Teaching Practices and Materials Development. In: Kırkgöz, Y. & Dikilitas, K. (Eds.). Key Issues in English for Specific Purposes in Higher Education (29–50). Cham, Switzerland: Springer International Publishing.
 • Velimirac, S. (2011). Izazovi sa kojima se nastavnik struke sreće u praksi. U: Ignjačević, A., Janković, N., Belanov, M. (ur.). Jezik struke: izazovi i perspektive (610–619). Međunarodni naučni skup Jezik struke: izazovi i perspektive, 4. i 5. 2. 2011. Beograd: Društvo za strane jezike i književnosti Srbije.
 • Vujović, A. (2018). Foreign language for specific purposes and modern teacher education. In: Zacłona, Z. & Radovanović, I. (Eds.) Chosen issues of education in the modern era (9–22). Nowy Sącz, Poland − Belgrade: State University of Applied Sciences − Teacher Education Faculty.

 

Copyright © 2019 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345